Vakációs bibliahét az Izsnyétei Református Egyházközségben

2024. június 17., 15:21 , 1215. szám

Mint sok más egyházközségben Kárpát-medence-szerte, Izsnyétén is hagyományosan minden nyáron vakációs bibliahét kerül megrendezésre a hittanos gyermekek számára. Idén sem volt ez másképp: június 3–8. között az izsnyétei református gyülekezet és a KMKSZ Izsnyétei Alapszervezete megrendezte a 6–14 éves korosztály számára szervezett evangelizációs gyermekhetet. Az esemény előkészületei már hetekkel a kitűzött időpont előtt megkezdődtek.

A hét első napján János születésének ígéretéről volt szó. Ehhez kapcsolódott a szemléltetés, a nagyobbaknak papíralapú kézimunka, a kisebbek számára kifestő formájában. Az ezt követő napokon sorra vettük át Keresztelő János életének fordulópontjait születésétől élete utolsó napjáig. Az előadások során igyekeztünk rávilágítani arra, hogy János volt az, aki a Messiás számára előkészítette az utat. Az előadásokon, ismétlő játékokon túl szerves része volt a napi programnak a csoportfoglalkozás, a napi témához kapcsolódó kézműveskedés, a közös ebéd, valamint az egyéni és csapatjátékok.

Hetünket a vasárnapi családi istentiszteleten zártuk le, amelynek végén gyermekeink bemutatták, hogy mit tanultak és sajátítottak el a héten, énekekkel, aranymondásokkal s így a főbb üzenetek elmondásával tettek tanúságot az egész gyülekezet előtt.

Elmondhatjuk, hogy egy rendkívül sikeres hetet zártunk, ahol a gyermekek (a háborús idők mércéjével mérve természetesen) nagy számban voltak jelen, hisz naponta 80 fős létszámmal tudtunk dolgozni. Istené legyen a dicsőség azért, hogy részvételre indította gyermekeinket, fiataljainkat s persze munkatársainkat. Mindez azt bizonyítja, hogy a kialakult nehéz helyzet ellenére is lehet jövője közösségünknek, és szívvel-lélekkel fogjuk szervezni gyermekalkalmainkat az elkövetkezendő időszakokban is.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, amiért idén is támogatták gyülekezetünk gyermekhetének programját, valamint minden munkatársnak, adományozónak, akik nélkül ez a hét nem valósulhatott volna meg.

oj