Évösszegző téli tárlat nyílt Ungváron

2017. december 30., 17:59 , 885. szám

Már szép hagyománnyá vált, hogy az év végén a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága megtartja évösszegző kiállítását. A 27. téli tárlat megnyitójára Ungváron a Boksay József Szépművészeti Múzeumban került sor.

A megnyitóünnepségen egy mecénás és egy alkotó vehette át a Kárpátaljai Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és Magyarország Ungvári Főkonzulátusa által közösen alapított Révész Imre-díjat, amelyet művészek és művészetpártolók is megkaphatnak.

A díjjal jár egy Matl Péter szobrászművész által készített, Révész Imrét ábrázoló kis plakett is. A kárpátaljai magyar kultúra fejlődésében és támogatásában végzett munkájáért, valamint a kárpátaljai magyar képző- és iparművészek tevékenységének támogatásáért Tóth István történész, Magyarország nyugalmazott beregszászi főkonzulja vehette át a Révész Imre-díjat Kuti Lászlótól, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának első beosztott konzuljától, Barta Józseftől, a KMKSZ alelnökétől és Kulin Ágnestől, a RIT elnökétől.

Révész Imre-díjjal ismerték el Szocska László szobrászművész munkásságát is, aki 2017-ben számos kisplasztikával örvendeztette meg a művészetkedvelőket.

Tóth István a kitüntetés átvételét követően a közösséghez, barátaihoz szólva kiemelte, nemcsak illemből mondta azt, hogy nagy megtiszteltetés érte őt, de így is gondolja:

– Korom miatt nyugodtan mondhatom, hogy szemtanúja voltam a RIT megalakulásának. Ismerjük egymást az itt lévő alkotókkal, és ismertem a már néhai alapítókat is, akik Ukrajna függetlenné válása után hamarosan felismerték a történelmi pillanatot. A társaság tevékenysége azért hozott új színt a kárpátaljai képzőművészetbe, mert arra fektetett hangsúlyt, hogy ábrázolja a magyarok által is lakott tájat, megmutassa az embereket, ami korábban nem volt szokásos a Szovjetunióban – hangsúlyozta.

Kulin Ágnes röviden beszámolt a leköszönt évben történtekről, és elmondta, egy kiállítással köszönik meg 27 éves fennállásukat.

– Ünnepelni gyűltünk össze, még a táj is téli ünneplőjébe öltözött. Amikor megkérdik, miért télen tartjuk az éves csoportos kiállításunkat, a válasz egyértelmű: egyrészt már tradícióvá is vált, és születésnapot is ülünk, hiszen alapításunk napja december 23. Akkor ült össze a 8 alapító tag, de a társaság 14 taggal indult, és azóta 23 tagot számlálunk. Homoki Gábort ősszel vettük fel sorainkba. Gogola Zoltán alkotásai is megtekinthetőek a kiállításon, bár ő még csak meghívott művészként van jelen.

A megjelentek egyperces néma főhajtással adóztak Micska Zoltán, az Ukrán Nemzeti Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja, Ukrajna érdemes művésze, Boksay- és Erdélyi-díjas festőművész emlékének, aki tavaly tragikus hirtelenséggel, 67 éves korában távozott az élők sorából.

– A téli tárlatunknak nem adtunk témát, nem volt kikötött feladat, hogy milyen technikával és mit készítsenek az alkotók – mondta Kulin Ágnes. – Tagjaink között szerteágazó alkotói látásmódok keverednek egymással, olyanok vagyunk, mint a svédasztal. Társaságunkban különböző műfajokban és stílusokban alkotó művészek vannak, de mindegyikük saját látásmóddal rendelkezik.

A kiállításra készülve minden művésztől azt kértük, hogy olyan alkotással szerepeljen, amellyel valamilyen módon összegezni szeretné az elmúlt évet, olyan munkát hozzon, amely az őt épp foglalkoztató témát ábrázolja. De nem zárkóztunk el az elől sem, ha egy régebbi munkájukban látnak valami újat, és azt akarják bemutatni a közönségnek – zárta gondolatait a RIT elnöke.

A téli tárlaton 21 művész több mint 60 alkotása került kiállításra. A művek hűen tükrözik a különböző generációkhoz tartozó művészek egyéni látásmódját. A látogatók teremről teremre járva megcsodálhatták a RIT csaknem valamennyi tagjának alkotásait, többek között Szocska László kisplasztikáit, Kulin Ágnes, Gogola Zoltán, Réti János, Soltész István, Villasek Tibor festőművészek és mások munkáit. De bemutatásra kerültek idősebb és ifjabb Hidi Endre szobrász- és keramikusművész, Matl Péter szobrász alkotásai is.

A tárlat január 10-ig tekinthető meg Ungváron a Boksay József Szépművészeti Múzeumban.

Rehó Viktória