A Szent Márton Karitász ösztöndíjpályázatot hirdet

2018. január 23., 12:31 , 877. szám

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a 2017/2018-as tanév II. félévére.

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:

• magyar középiskolát, illetve líceumot/gimnáziumot végzett (illetve az a diák, aki olyan településen lakik, ahol nem oldható meg a magyar középiskolában, magyar tannyelvű osztályban, líceumban vagy gimnáziumban való tanulás, emiatt ukrán középiskolát, líceumot/gimnáziumot végzett), NAPPALI vagy LEVELEZŐ tagozaton tanul ukrajnai főiskolán vagy egyetemen, vagy felvételt nyert ilyen intézménybe; kivételt képeznek a papnevelő intézetek;

• első diplomás képzésben vesz részt;

• szociálisan rászorul a támogatásra;

• az aktuális félévet ukrajnai felsőoktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen).

Előnyt jelent, ha:

• eddigi tanulmányi eredményei jók;

• aktív tagja főiskolai/egyetemi hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek stb.

Pályázni pályázati űrlapon lehet, amely az osztondij@caritas-transcarpathia.com e-mail-címre írva igényelhető, illetve a www.caritas-transcarpathia.com oldalról letölthető.

A pályázatokat a következő postafiókcímre várjuk ajánlott küldeményként 2018. február 15-ig (postára adás dátuma): 90202 Beregszász, pf. 5. A borítékot ukránul kérjük megcímezni! A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el!

Az ösztöndíj maximális összege egy főre 3000 hrivnya félévenként.

További részleteket a www.caritas-transcarpathia.com weboldalon olvashat.