Híres magyarok

Aki nagyszabású expedíciót vezetett Ázsiába

2012. július 6., 10:00 , 599. szám

A könyvtáralapító gróf Széchényi Ferenc, illetve örököse, „a legnagyobb magyarnak” nevezett Széchenyi István mellett a nagyközönség kevésbé ismeri a Lánchíd építtetőjének az idősebbik fiát, Széchenyi Bélát.

Tovább »

A molnárlegény, akiből hadvezér lett

2012. június 29., 10:00 , 598. szám

Hunyadi Mátyás – aki maga is köznemesi eredetű család sarjaként került trónra 1458-ban – nem egy, a társadalmi ranglétra alsó fokán álló személyt emelt magas politikai vagy katonai tisztségbe, ha felismerte a bennük rejlő tehetséget.

Tovább »

Aki Técsőn festette meg utolsó műveit

2012. június 22., 10:00 , 597. szám

Egy técsői magánház falán emléktábla hirdeti, hogy 1915-től 1918-ban bekövetkezett haláláig itt élt és alkotott az egyik legkiválóbb magyar képzőművész, a pályája különböző korszakaiban a naturalizmus, a plein air, illetve az impresszionizmus jegyében alkotó, magániskolájában, fest

Tovább »

A rádiócsillagászat egyik megteremtője

2012. június 15., 10:00 , 596. szám

Ma, a XXI. század elején már természetesnek vesszük, hogy szerte a földgolyón rádiótávcsövek ezrei fürkészik a világegyetemet, vizsgálva a Tejutat alkotó 200 milliárd csillag, a fényévek millióira, sőt milliárdjaira keringő távoli galaxisok, valamint a még mindig alig ismert, a csillagvárosoknál jóval kisebb méretű, csillagszerű, ám egész galaxisok energiáját szerteszóró, rejtélyes kvazárok rádiósugárzását, hogy egyre pontosabb képet alkossunk az univerzumról. S büszkék lehetünk rá, hogy a rádiócsillagászat egyik megteremtője is egy magyar fizikus, Bay Zoltán volt.

Tovább »

II. Viktor Emánuel főszárnysegédje

2012. május 25., 10:00 , 593. szám

A XIX. század derekán évtizedekre összefonódott a magyar és az olasz szabadságmozgalom, hisz’ mindkét nép polgári és nemzeti fejlődése előtt gátként tornyosult az emberi és közösségi szabadságjogokkal mit sem törődő, a tekintélyelvű társadalmi berendezkedést örök időkre szólónak tekintő Habsburg Birodalom. Nem csoda, hogy 1848–1849-ben olasz légió is küzdött magyar földön, s magyarok is harcoltak a szabad Itáliáért. Az utóbbiak közül Türr István emelkedett a legnagyobb hírnévre.

Tovább »

A gépkocsigyártás forradalmasítója

2012. május 11., 10:00 , 591. szám

Vajon hány gépkocsi­tulajdonos van tudatában annak, hogy ha elektromos gyújtással beindítja járműve motorját, egy zseniális magyar mérnök, Galamb József találmányát alkalmazza, s ha épp egy Ford személygépkocsi tulajdonosa, a hűtőrácson látható márkajelzésre pillantva, ugyancsak haj

Tovább »

A Gilbert-expedíció krónikása

2012. április 20., 10:00 , 588. szám

Bár a XI. század végén, a magyar – horvát perszonálunió létrejöttével Magyarország tengeri kijárathoz jutott, az Árpád-, illetve az Anjou-kor egyes időszakaiban pedig Dalmácia is a Szent Korona fennhatósága alá tartozott, hazánk sohasem vált tengeri hatalommá, a XV–XVI.

Tovább »

Egy primadonna a színjátszás hőskorából

2012. április 13., 10:00 , 587. szám
Bizonyára nem egy olvasónk látta Szigligeti Ede Liliomfi című, könnyfakasztóan kacagtató vígjátékát, melyet megtekintve bepillanthattak a magyar színészet XIX. század eleji hőskorába, amikor még alig léteztek magyar színházak, Thália papjai és papnői gyakorta vándoroltak városról városra, s többször is fészerekben, kocsmákban, sőt istállókban léptek fel, alkalmi színpadokon. Tovább »

Aki közkatonából lett generális

2012. március 30., 10:00 , 585. szám

II. Rákóczi Ferenc legtehetségesebb tábornoka volt, aki a törököt Magyarországról kiűző háború sodrában, egyszerű közkatonából verekedte fel magát a tiszti rangig.

Tovább »

„A fekete párduc”

2012. március 16., 09:00 , 583. szám

A magyar történelem egyik legsötétebb időszakában, a Rákosi-korszakban volt egy legendás nemzeti tizenegy, a csodálatos Aranycsapat, melynek mérkőzéseit végignézve vagy a rádión hallgatva legalább kilencven perc erejéig el lehetett felejteni a szegénységet, a kötelező beszolgáltatás

Tovább »

Oldalak