Ha hibás az ingatlan-nyilvántartás

2013. május 3., 02:00 , 642. szám

„Nemrég beszüntették a szubszidió (a lakbér és a kommunális szolgáltatások díjához való állami hozzájárulás a rászorulóknak – a szerk.) folyósítását a számomra. Amikor panaszt tettem emiatt a hivatalban, azt a választ kaptam, hogy az elektronikus ingatlannyilvántartás szerint sem én, sem családtagjaim nem rendelkezünk semmilyen ingatlannal, ami képtelenség, hiszen a saját lakásunkban élünk már hosszú évek óta. Úgy hallottuk, hogy az új nyilvántartási rendszerre való átállás miatt sokan kerülhetnek mostanság hasonló helyzetbe. De vajon jogában áll-e a hatóságoknak ezen az alapon megvonni a szubszidió folyósítását?

– A lakbérrel és kommunális szolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági kiadások után járó állami támogatás egyszerűsített folyósítására vonatkozó, a miniszteri kabinet által 1995. 10. 21-én 848. számmal jóváhagyott rendelet 5. és 20. pontjai határozzák meg azokat a körülményeket, amelyek fennállása esetén nem ítélhető meg, illetve beszüntethető a „szubszidió” folyósítása. Ezek között azonban nem szerepel az ingatlantulajdonra vonatkozó információ hiánya a megfelelő nyilvántartásban.

Ezen kívül jegyezzük meg: figyelembe véve, hogy az új állami ingatlan-nyilvántartási rendszerre való áttérés kapcsán a jogszabályok és rendelkezések nem kötelezik az ingatlantulajdonosokat arra, hogy újrajegyeztessék ingatlantulajdonukat, a 2012. végéig szabályszerűen bejegyzett tulajdonviszonyok január 1-jével, tehát az új rendszerre való átállással sem veszítik érvényüket.

Ily módon az a tény, hogy az állami nyilvántartásban nincs adat az ön ingatlanára vonatkozóan, semmiképpen sem lehet ok a „szubszidió” folyósításának megszüntetésére.

Ha viszont előfordulhatott, hogy a hivatalnokokban kétségek merültek fel az ön tulajdonjogának bejegyzését illetően, célszerű a későbbi problémák elkerülésére mielőbb utánajárni a hivatalban, ki követhette el a hibát a régi rendszerben az ingatlantulajdon bejegyzése körül, vagy az adatoknak az új rendszerbe való átvétele során.