Egyházi ingatlanügy

2007. szeptember 21., 10:00 , 349. szám

Újabb fordulatot vehet a beregszászi római katolikus gyülekezet ingatlanjainak tulajdonjoga kapcsán kirobbant per, miután eldőlt, hogy az ügyet a Legfelsőbb Bíróság is tárgyalni fogja.

Mint emlékezetes, a beregszászi gyülekezettől a második világháborút követően jogtalanul elvett, majd a városi önkormányzat által a kilencvenes években visszaszolgáltatott ingatlanok tulajdonjogáért az épületekben lakók indítottak pert a helyi bíróságon. Évekig tartó huzavonát követően a megyei fellebbviteli bíróság arra kötelezte Beregszász város önkormányzatát, hogy miután megítélése szerint korábban szabálytalanul adta át az egyháznak a szóban forgó Rákóczi téri ingatlanokat, vegye azokat ismét saját tulajdonába.

A beregszászi gyülekezet a Legfelsőbb Bírósághoz fordult ezen döntés miatt, ahonnan minap az a tájékoztatás érkezett, hogy az ország legfőbb jogi fóruma tárgyalni fogja az ügyet, s amíg végleges határozat nem születik, felfüggeszti a megyei fellebbviteli bíróság döntésének végrehajtását.

Ezzel párhuzamosan az egyház képviselői az első fokon illetékes városi-járási bíróságnál is megtámadták a velük szemben rendkívül méltánytalan döntést, azzal érvelve, hogy a szóban forgó ingatlanokat a háborút követően nem adták szabályszerűen városi tulajdonba, arról az állami levéltárban semmilyen bejegyzés nem található, így most jogtalan a város tulajdonjogát "helyreállítani".

Az elsőfokú bíróság ismételt elutasító döntése nyomán kedden a megyei fellebbviteli bíróság is elutasította a keresetet.

hk