Síremlék a Gálocs környékén elesett magyar katonáknak

Honvédek emlékezete

2007. szeptember 7., 10:00 , 347. szám

Bensőséges, gyásszal és emlékezéssel egybekötött rendezvényre került sor vasárnap, szeptember 2-án az ungvári járási Gálocs község temetőjében: felavatták a KMKSZ helyi alapszervezete kezdeményezésére az 1944 őszén a Gálocs körüli harcokban elesett magyar katonák emlékművét.

Az ünnepséget Molnár László, a KMKSZ-alapszervezet elnöke nyitotta meg: "A rendszerváltozás idején és a KMKSZ-alapszervezet megalakulásának évében a gálocsi magyarság elhatározta, hogy nem feledkezik meg a katonákról, akik példát mutattak hazafiasságból, önfeláldozásból és becsületből. Eljött egy régóta dédelgetett álom megvalósulásának ideje - ma leleplezhetjük a falunk és a környező települések védelmében 1944 októberében-novemberében elesett, a gálocsi temetőben nyugvó magyar katonáknak állított emlékművet."

Dr. Soós Kálmán, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, a Rákóczi-főiskola rektora beszédében rámutatott: "Ma egy fontos eseményen vagyunk itt, amikor a magyar nemzet egy kis része a gálocsiak és a KMKSZ hívó szavára kijött ide a temetőbe, hogy a II. világháború egyik drámai eseményére emlékezzen. A kárpátaljai magyarság számára a II. világháborút követő szovjet korszak ugyancsak tragikus volt, amely 1944 novemberében megtizedelte a kárpátaljai magyarságot. Amikor Kiss Zoltán szakaszvezetőre és társaira emlékezünk, akkor ugyanúgy meg kell emlékeznünk az 1944 novemberében a sztálini lágerekbe elhurcolt magyarokról is."

Gálocs szülötte, Kiss Gyula budapesti nyugdíjas tanár, aki az emlékműállítással kapcsolatos munkálatokat anyagilag támogatta, az általa is átélt tragikus korszakra emlékezett. Molnár Sándor gálocsi polgármester a falu nevében mondott köszönetet a KMKSZ helyi alapszervezetének az emlékműállításért, Molnár László pedig a munkálatokban és a szervezésben részt vevőknek - köztük az emlékművet ingyen elkészítő Csuka Béla kőfaragómesternek - köszönte meg az áldozatos munkát. Az ünnepség végén Pohareczky Róbert atya szentelte meg az emlékművet, majd koszorúzásra került sor. A rendezvény a Himnusz eléneklésével zárult.

B. J.