A kurucokat is támogatják

Szülőföld Alap: Javuló tendencia

2007. július 27., 10:00 , 341. szám

A határon túli magyar közösségek támogatására a magyar kormány által létrehozott Szülőföld Alap Önkormányzati Együttműködési, Informatika és Média Kollégiuma 2007. július 19-i budapesti ülésén döntött a benyújtott pályázatokról. Kárpátalját a KMKSZ részéről Darcsi Karolina (szavazati joggal), az UMDSZ részéről Kincs Gergely (állandó megfigyelő) képviselte. Mivel előzőleg a KMKSZ képviselőjének sikerült egyeztetni az UMDSZ képviselőjével a prioritásokat illetően, így az ülésen már viszonylag egyetértésben tudták előterjeszteni a kárpátaljai pályázatokat. (Ellentétben a Szülőföld Alap korábban ismertetett Kulturális és Egyházi Kollégiumának ülésével, ahol az UMDSZ-t szavazati joggal képviselő Horváth Sándor megtagadott minden előzetes egyeztetést, sőt a KMKSZ kizárását kérte, majd kilobbizott 19 millió forintot a felesége szervezetének, kizárva ezzel sok jobb sorsra érdemes kárpátaljai pályázatot a támogatottak sorából. Az Oktatási és Szakképzési Kollégium ülésén már javult a helyzet a KMKSZ-t képviselő Barta József szerint: "...A vitatott kérdések ellenére is... mind a kormány, mind a másik ukrajnai magyar társadalmi szervezet képviselőjével, Medvigy Istvánnal sikerült kompromisszumos megoldást találni" - a szerk.)

Bár a magyar nyelvű írott és elektronikus médiának kiosztható támogatás felét idén is a Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövetsége kapta, melynek alapszabálya és működése máig nem nyilvános, és így zártkörű társaságnak tekinthető, de sok év után ismét támogatásra érdemesnek találtatott lapunk, a Kárpátalja is, amely köztudottan a legnagyobb példányszámban megjelenő magyar hetilap Ukrajnában. Támogatta a Kollégium az Irka gyermeklapot, a Közoktatás című pedagógus szaklapot, valamint a "fekete" Kárpáti Igaz Szót is. A falunapokkal és kistérségi határ menti együttműködésekkel kapcsolatos pályázatok közül a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT), a Kárpátaljai Vállalkozás- és Területfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány, a Széchenyi Jótékonysági Alapítvány, az Ukrán-Magyar Területfejlesztési Iroda, valamit a Salánki Kuruc Hétvége pályázata kapott támogatást. Az internet-hozzáférést fejlesztő programok közül az E-CTN program, a Teleház-program, a KMPSZ Iskola Internet programja, valamint a NATURA Turisztikai Szövetség és a Négyhatár Vállalkozók Szövetsége pályázata nyert támogatást. A kisebb önkormányzati együttműködési, informatikai, médiaprogramok, eszközbeszerzések, illetve a magyar önkormányzatok arculatmegőrző programjainak támogatására megszavazott összeg továbbpályáztatására ugyancsak a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) kapott megbízást. (A KHÖT ígérete szerint egyeztet majd a KMKSZ-szel a programok elbírálásával kapcsolatban - a szerk.)

"A döntéseket a következő elvek figyelembevételével hozta meg a Kollégium: nem profitorientált szervezeteket támogatott; mérlegelte az egyes pályázatok hatásfokának mértékét, továbbá a területre gyakorolt gazdasági hatásának nagyságát; kerülte a pályázati összegek elaprózódását; figyelembe vette, hogy a megítélt összeg nagysága tegye lehetővé a pályázati cél megvalósítását stb. Sok jó pályázat érkezett be Kárpátaljáról, sajnos a rendelkezésre álló keretösszeg eléggé szűkös volt, így a kisebb összegekért tovább lehet majd pályázni a lebonyolító szervezethez, illetve aki most nem nyert, az beadhatja pályázatát ismét a második fordulóban, ami várhatóan szeptember folyamán lesz meghirdetve" - tájékoztatta lapunkat Darcsi Karolina.

dózsa