Ki másolhatja le a beteg kórlapját?

2013. május 17., 02:00 , 644. szám

„Amikor gyermekem súlyos beteg lett, be kellett feküdnie a kórházba, hogy megkaphassa a szükséges ellátást. Nehéz volt az elválás, ennél is rosszabbul esett azonban, hogy az orvosok alig mondtak valamit arról, tulajdonképpen milyen kezelést is kap a fiam a kórházban. Főleg arról szerettem volna többet hallani, hogy milyen mellékhatásokkal jár a terápia, a felírt gyógyszerek szedése, de folyton csak azt hajtogatták, hogy nyugodjak meg, nem lesz semmi baj. Teltek a napok, de én soha nem tudtam, hol tartunk éppen a kezelésben. Egyszer megkértem az ápolónőket, hogy készítsenek a számomra fénymásolatot a gyerek egészségügyi nyilvántartási lapjáról vagy kórlapjáról – nem tudom, melyik a helyes megnevezés –, de azt mondták, hogy nem tehetik, mert tiltják a jogszabályok. Törvényesen jártak el a kórházban? Milyen jogokat biztosítanak a törvények a betegeknek?”

– Ukrajnában a páciensek jogosultak a rájuk vonatkozó egészségügyi információkhoz való szabad hozzáférésre az Alkotmány 32. és 34. paragrafusa, a Polgári Törvénykönyv 285. paragrafusa, Az egészségügy jogi szabályozásának alapjai törvény 6. paragrafusának e pontja, illetve ugyanezen jogszabály 39. paragrafusa alapján. Azaz jogukban áll hozzáférni az egészségi állapotukra vonatkozó minden aktuális és hiteles információhoz, megismerkedni betegségük kórtörténetével, s minden egyéb dokumentummal, amely elősegítheti a további gyógykezelést. Fiatalkorú személyek esetén a szüleiknek is hozzáférésük van a szóban forgó információkhoz és dokumentumokhoz.

Így anyaként önnek is jogában áll megismerni minden dokumentumot, adatot, tényt, információt, ami a fia kezelésére vonatkozik. Az egészségügyi dolgozóknak kötelességük közérthető módon tájékoztatni önt gyermeke állapotáról, a javasolt kezelés céljáról, a betegség további várható lefolyásáról, beleértve az esetleges kockázatokat is.

Az Alkotmánybíróság 1997. 10. 30-i 18/203-97. számú, K. G. Usztimenko ügyében hozott határozata, amely lényegében törvényerejűnek tekinthető, szintén kimondja, hogy a szóban forgó információ jogi szabályozását tekintve bizalmasnak, azaz hozzáférhetőségét tekintve korlátozottnak minősül, azonban az orvos a páciens, annak családtagjai, jogi képviselői követelésére köteles azokat maradéktalanul és közérthető formában kiszolgáltatni a számukra.

Ily módon önnek jogában áll lefénymásolni gyermeke kórlapjának vagy egészségügyi nyilvántartási lapjának minden oldalát. Az egészségügyi dolgozó tájékoztatása pedig, miszerint ezt az eljárást tiltanák a jogszabályok, nem felel meg a valóságnak.

A történtek miatt önnek egyaránt jogában áll panaszt tenni a szóban forgó egészségügyi intézmény vezetőjénél, vagy a helyi (városi vagy járási, esetleg megyei) közigazgatás egészségügyi főosztályánál. Ugyancsak panaszt tehet írásban az ügyészségen arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi dolgozók tudatosan félretájékoztatták önt a jogait illetően.

Ha az egészségügyi intézmény dolgozói ezek után sem teszik lehetővé a kórlap fénymásolását, önnek jogában áll közvetlenül a bírósághoz fordulni keresetével. Megjegyzendő azonban, hogy az ügyészséghez és a bírósághoz csak abban az esetben érdemes fordulnia, ha bizonyítékokkal tudja alátámasztani panaszát, például a kórházban írásba adták, hogy nem hajlandók fénymásolni a kórlapot, vagy tanúi – legalább ketten – vannak arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi alkalmazottak nem tájékoztatták önt megfelelően, illetve megtagadták a kórlap fénymásolását.

Végül tudnia kell arról is, hogy Az egészségügy jogi szabályozásának alapjai törvény 6. paragrafusa 1. részének k pontja értelmében kórházi fekvőbeteg-ellátás esetén igénybe lehet venni ügyvéd szolgáltatását a helyszínen, azaz a kórházban, hogy a beteg megtanácskozhassa, miként járjon el, ha konfliktus alakult ki közte és az egészségügyi dolgozók között. Az egészségügyi dolgozóknak ilyen esetekben nem áll jogukban kitiltani az ügyvédet az intézményből.

hk