2006. november 17.

2006. november 17., 09:00 , 305. szám

"Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság" - 2Kor 3,17

Szabadság és felelősség. E két fogalom elterjedésétől retteg minden "személyi hiánygazdaságra" épült, és a személyes hiány némi pótlását vezetői kegyhez kötött diktatúra, mely a diktatúra légkörét átitatott és az élet puszta ténye miatt is alattomos mesterségességben gerjesztett bűntudatban gyakorolt kegy által tart fenn függő viszonyt. A diktatúra életellenességét mutatja, hogy az emberség teremtési rendjéhez tartozó személyi szabadság és felelősség a diktatúra legfőbb ellensége, mivel annak az életterét és létalapját veszi el. A mai nemzedékek egy diktatúra céljára kinevelt társadalmat alkotnak (a leginkább félelmetes ebben a teljes tudattalanság), tehát szükségként személyi szabadság és felelősség nélküli egyének és tömegek élik, szervezik és munkálják a történelemnek legközösségibb és legszemélyesebb értelemben ezt a darabkáját. E két fogalom hiányával találkozunk szó szerint minden lépésnél: amikor felelőtlenül elhajított szemetet látunk az utcán, az erdőben, a vizekben, az iskolában, a temetőkben (nem az enyém, nincs érte felelősségem, lehet tönkretenni); amikor nyílt és szabad vélemény helyett hát mögötti kibeszélés van, mert bűntudattal és félelemmel rejtegetve terjed a keserű és a keserűen bénító "megjegyzés". A reformáció a személyes szabadság és felelősség fogalmával ajándékozta meg az emberiséget, ami az élethez elengedhetetlen és az igazságtartalom erejével mindent átalakítani képes. A két fogalom megélése új világot teremtett. Ismét fel kell fedezni a reformációt. Csak és kizárólag a reformáció újrafelfedezése és megélése jelenti egyházunk, nemzetünk élhető és életképes életét.

Radvánszky Ferenc