Megújult a búcsúi református templom

2006. november 10., 09:00 , 304. szám
Nagy Flóra Boglárka mond verset a hálaadó istentiszteleten

Az elmúlt vasárnap ünnepi istentiszteleten adtak hálát Istennek szépen megújított templomukért a búcsúi református hívek.

A közigazgatásilag Beregszászhoz tartozó Búcsú község 1862-ben épült református templomát 1959-ben önkényesen elvették a szovjet hatóságok a gyülekezettől, amelyet ekkor a Beregszászi Református Gyülekezethez csatoltak. Az akkori időkre jellemző módon a templom harminc éven át raktár volt, míg végül 1989-ben sok-sok utánajárásnak köszönhetően ismét visszakaphatták az időközben omladozóvá vált, leégett épületet a helyi református hívek. Az egész község apraja-nagyja dolgozott a felújításon, amit akkor három hónap alatt be is fejeztek. De a nem rendeltetésszerű használat megtette a hatását, a falakon salétromcsíkok és repedések jelentek meg, így az 1989-től ismét önálló Búcsúi Református Gyülekezetnek 17 év után másodszor is fel kellett újítania templomát.

A hálaadó istentiszteletre a helyiek mellett sok környékbeli településről és Magyarországról is érkeztek vendégek. Az istentiszteleten tizennégy lelkész volt jelen, többek között Horkay László jelenlegi püspök, valamint Zán Fábián Sándor egyházkerületi főjegyző és Szilágyi Károly gáti lelkész püspökjelöltek.

A lekciót Zán Fábián Sándor olvasta fel Aggeus próféta könyvének második részéből. Igét Horkay László püspök hirdetett, aki a templom hányatott múltjára utalva példákkal igazolta, hogy "...csak akkor ismerjük fel valaminek igazán az értékét, amikor elveszítjük." Majd a Beregi Egyházmegye esperesének a templom építésekor kiadott, a búcsúiak segítésére felszólító körlevelét említve felhívta a hívek figyelmét arra, hogy nincsenek egyedül: "Mert ebben a házban nem vagyunk egyedül. Itt Isten gyermekei vagyunk. Itt testvért talál az özvegy, az árva, az idős ember gyermeket. Itt megtaláljuk egymást, mert egy atya szeret bennünket."

Pocsay Vince helyi lelkipásztor az ezeréves településnek és református gyülekezetének múltját ismertette, amely nevét Lehoczky Tivadar szerint: "...a Taksony vezér alatt 947-ben beköltözött izmaeliták egyik vezérétől, Bocsutól nyerte." Majd megköszönte a templom felújításában aktívan részt vevő hívek munkáját, közülük is kiemelte a belső munkálatokat elvégző Bodnár Jánost és Bodnár Miklóst.

A gyülekezet fiataljai énekekkel és szavalatokkal szolgáltak, majd a vendég lelkészek köszöntötték a maguk és gyülekezeteik nevében az ünneplő búcsúi híveket. Horkay László püspök úr zárszavát követően a zsúfolásig megtelt templomban nemzeti imádságunk, és a 89. zsoltár első és negyedik versének eléneklésével ért véget az ünnepi istentisztelet.

dózsa