Erdélyben sokan élelemre költik az oktatási támogatást

2006. október 6., 10:00 , 299. szám

A magyar kormány által biztosított nevelési-oktatási támogatást igénylők egyharmadának csak élelemre futja, nehezen tudnak ruhát vagy cipőt vásárolni - derül ki az erdélyi Iskola Alapítvány nemrég megjelent kutatásából.

A Mohácsek Magdolna által összeállított könyv tartalmazza a támogatást igénylők körében végzett felmérés eredményeit is. A támogatást igénylő családok átlagos havi jövedelme 696 lej, az egy háztartásban egy főre eső átlagos jövedelem pedig 190 lej. Míg a háztartások egyharmadában csak élelemre futja, további egyharmaduknál már az olcsóbb cipő és ruhanemű is belefér a költségvetésbe. A megkérdezettek 23 százaléka meg tud ugyan vásárolni drágább dolgokat, de csak nehézségek árán, tíz százalékuknak pedig élelemre is alig futja.

Az igénylők közel egyharmada könyvekre, taneszközökre, írószerekre költi a 322 lej értékű támogatást. Az összeg elköltésére vonatkozó statisztikában előkelő helyen szerepel a ruházkodás, illetve az élelmiszer is. A falun élő pályázók közül ugyanakkor többen fordítják élelmiszerre a támogatást, mint a városon élők közül (24,35 százalék, illetve 17,35 százalék). A megkérdezettek nagy többsége jobbnak véli azt a rendszert, hogy a szülők igényeljék a támogatást, és rendelkezzenek vele, mint azt, hogy az összeg rendeltetéséről az oktatási intézmények döntsenek. A válaszadók úgy vélik, hogy a szülő a leginkább hivatott megítélni gyermeke valós és egyéni igényeit, és ennek függvényében elkölteni az összeget. (Krónika/erdely.ma)