Tételes vámvizsgálat, személyes motozás

Úton Európába?

2006. október 6., 10:00 , 299. szám

Bizonyára sokan vannak olvasóink között, akik "közelről" ismerik a tételes vámvizsgálat viszontagságait. A pénzügyőr ilyenkor "teljes körű vizsgálatnak" veti alá útipoggyászunkat, ha autóval utazunk, személygépkocsinkat, ami ez esetben ún. szállítóeszköznek minősül. Az autósok teljes körű vámvizsgálata minimum fél órát, de rosszabb esetben akár 2-3 órát is igénybe vehet. A gyalogosok szerencsésebb helyzetben vannak: esetükben néhány perc is elegendő az útipoggyász átvizsgálására, ellenben a személyi motozás szintén nem kellemes "úti élmény".

A hatályos magyar vámtörvények szerint a vámvizsgálat lehet adminisztratív (okmányvizsgálat), szúrópróbaszerű (ez a legelterjedtebb, mivel idő- és energiatakarékos), valamint tételes (ami teljes körű vizsgálat, minden áru mennyiségének, jellemzőinek megállapításával, illetve a szállítóeszköz teljes átvizsgálásával jár). A vámvizsgálat módjáról az azt végző pénzügyőr dönt. A magyar vámőrség közel egy éve gyakorolt szigorított ellenőrzései nyomán minden magyarországi belépésre jelentkező utasnak számolnia kell a tételes vámvizsgálattal. Ennek célja a beviteli tilalom alá eső jövedéki termékek - alkohol, cigaretta, üzemanyag - csempészésének megakadályozása.

Ez rendben is van - mondja a tisztességes szándékú utazó, amíg nem jár úgy, mint egy panaszos olvasónk. Az illetőt személyes motozásra rendelte a határátkelő pénzügyőre, miután poggyászában nem talált vámköteles árut. Tiltott holmi a motozáskor sem került elő, ami igazolta, hogy szó sincs csempészésről. Olvasónk sértve érezte magát, mivel családtagjai szeme láttára kísérték "motozásra", majd miután kiderült, hogy nem vétett a vámszabályok ellen, a vámtisztviselő még csak elnézését sem kérte. A motozásról nem készült jegyzőkönyv, írásos nyoma nem maradt a történteknek.

Olvasónk panasza nyomán a Vám- és Pénzügyőrséghez fordultunk. Megkeresésünkre Sipos Jenő, a VPOP Országos Parancsnoki Hivatalának szóvivője válaszolt.

A motozás elrendelésére, menetére vonatkozólag az alábbi információkkal szolgált a szóvivő:"A motozás bizonyítási eszköz vagy elkobozható dolog megtalálása céljából a terhelt és az olyan személy ruházatának és testének átvizsgálása, akiről megalapozottan feltehető, hogy bizonyítási eszközt vagy elkobozható, illetőleg olyan dolgot tart magánál, amely vagyonelkobzás alá eshet. Az érintett testének átvizsgálását csak a megmotozottal azonos nemű személy végezheti, és a motozásnál is csak ilyen személy lehet jelen. E rendelkezés nem vonatkozik a közreműködő orvosra. A motozásról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. A motozás ellen, illetve minden jogszerűtlennek tartott intézkedés ellen az utas panaszt nyújthat be."

Milyen módon védheti meg jogait az az utas, aki úgy érzi, atrocitás érte a határátkelőn valamely hatósági személy részéről? - kérdeztük. Válasz:"A panaszokat általában annak a vámhivatalnak a parancsnoka vizsgálja ki, amelyik munkatársainak a tevékenységét kifogásolja az ügyfél. Ha az érintett a válasszal nincs megelégedve, a vámhivatal felügyeletét ellátó regionális parancsnokság folytathat ismételt vizsgálatot. A 2005. évben 4., 2006-ban 21 olyan jellegű írásbeli panasz érkezett, melyben a pénzügyőr magatartását, de leginkább a vámkezelés, illetve a vámvizsgálat elhúzódását kifogásolták."

A kapott adatokból jól látszik, hogy bár a tavalyihoz képest többszörösére nőtt a vámvizsgálattal kapcsolatos panaszok száma, még mindig elenyésző azok száma, akik szót emelnek vélt vagy valós sérelmeik okán.

A személyautók vámvizsgálatára vonatkozóan azt kérdeztük a VPOP illetékesétől, hogy mikor rendelheti el a pénzügyőr a belépésre jelentkező személygépkocsi tüzetes átvizsgálását? Továbbá, ha nincs tiltott áru az autóban, üzemanyagtartálya rendben van, és a jármű alkalmas a közúti közlekedésre, milyen egyéb hiányosság esetén rendelhető visszafordulásra?

"A határt átlépő gépjármű vámvizsgálatát, ezen belül tételes vizsgálatát minden olyan esetben elrendelheti a vámeljárást végző, amikor nincs meggyőződve az árunyilatkozat adatainak helyességéről vagy teljességéről. A határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő pénzügyőr az áruforgalom ellenőrzését végzi, a gépjárművek közúti közlekedésre való alkalmasságát a határőrség. Amennyiben nem megfelelő, a visszafordításról a határőr dönt" - kaptuk a választ.

Hogy mit lehet tenni, ha valaki nem "sáros", mégis úgy érzi, megalázóan, az emberi-állampolgári jogait sértve intézkedtek vele szemben? Legelőször is észrevételét közölni kell a helyszínen, kérni az intézkedést végző tisztviselő parancsnokát és hivatkozni a VPOP számára kiadott etikai kódexre.

Amennyiben nem akarnak helyben konfliktusba keveredni, vagy nem megfelelően vizsgálják ki az ügyet, akkor telefonos bejelentést lehet tenni a történtekről. Bejelentések és információk vonalai: 06-80-200-789, 06-80-203-386 (ezek ingyenesen hívható számok, de nem jelent azonnali intézkedést); Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága Ügyeletes tisztje: 06-52-518-900 (ez a hivatali telefonszám nem ingyenes, ellenben a tiszt azonnal intézkedik az ügyben), Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Ügyeletes tisztje: 06-1-470-4119, 06-1-470-4121, 06-1-470-4122. Az ingyenesen hívható telefonszámok a határátkelőhelyeken is olvashatók.

Popovics Zsuzsanna