Megjelent az első összefoglaló kötet

Határon túli magyar tudományos könyvkiadás

2006. július 7., 10:00 , 286. szám

A szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézet kezdeményezésére, a Magyar Tudományos Akadémia és a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatásával megvizsgálták a Kárpát-medencében kisebbségbe szakadt magyarság tudományos könyvkiadását. A kétségkívül hiánypótló, átfogó kutatás eredményeit egy, az említett szlovákiai intézet által Somorján kiadott A határon túli magyar tudományos könyvkiadás című kötet összegzi. A könyvben hat, az adott országban elismert kutató ír Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság, Horvátország és a Muravidék rendszerváltás utáni magyar tudományos könyvkiadásáról, továbbá tanulmányaikon keresztül betekintést nyújtanak az egyes magyar kisebbségi régiók tudományos életébe.

A kárpátaljai tudományos könyvkiadást dr. Soós Kálmán, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora vizsgálta, aki húsz oldalas elemzésének bevezetőjében átfogóan ismerteti az 1944-84 közötti időszak könyvkiadását is. Részletesen foglalkozik az 1985-1993 közötti "szabadabb társadalmi légkörben" beindult könyvkiadási dömpinggel, kiemeli a meghatározó kiadványokat. A mérleg. Gyorsjelentés című fejezetben az 1993-tól, az eddig legtöbb kárpátaljai magyar tudományos kiadvány megjelenésének évétől napjainkig eltelt időszakot vizsgálja a szerző, nem nélkülözve a szükséges kritikai megközelítést. A fejezetet a következőkép összegezi: "Az általunk vizsgált időszak termésének legtöbb kiadványa mégiscsak ún. felemás tanulmánykötet, részben történeti és néprajzi, részben pedagógiai, nyelvészeti, szociológiai, politológiai, forrásközlések vegyítése. Egy-egy téma monografikus feldolgozásával viszont alig találkozunk."

A tanulmány utolsó fejezete a kárpátaljai magyar kiadókat, és a könyvkiadás támogatását veszi górcső alá.

A kötet végén található régiónkénti válogatott bibliográfia ugyancsak nagy segítséget nyújthat a határon túli magyar tudományosság iránt érdeklődőknek.

dózsa