2006. február 17.

2006. február 17., 09:00 , 266. szám

A Katolikus Egyház latin naptárában a 7. évközi vasárnapot számoljuk. Ennek bibliai olvasmányai: Iz.43, 18-19. 21-22. 24-25. 2.Kor.1, 18-22 és Mk. 2,1-12.

Jézus Krisztusban az IGEN valósult meg – írja Pál apostol. A jóban való kitartásra és állhatatosságra utal, amelyre "megerősít és fölken" bennünket Krisztus, hogy kövessük példáját. Egy másik fontos szó Pál levelében az AMEN. Ez a héber nyelvben sziklaszilárdságot jelent. Jézus Krisztus: Isten ámen-szava, vagyis annak bizonyítéka, hogy ígéretei megingathatatlanok. A keresztény Krisztus IGEN-jébe kapcsolódik be, ezért Isten és a felebarát felé is kell, hogy IGEN legyen az élete. Önmaga felé lehet NEM, amikor ellentmond kényelmének, önszeretetének. A keresztény embernek mindenekelőtt hitében szilárdnak, kitartónak kell lennie. Igent mondjon mindarra, amit Jézus tanított és amit az Egyháza hinni ad elénk. Így vallhat:

"Hiszek, és hitem súlyos és kemény.

Nem tünde tan, nem pille vélemény.

Nincs benne ÍGY-ÚGY, BÁRCSAK és TALÁN:

IGEN és NEM, kereken, magyarán.

Semmi csűrés és semmi csavarás,

Inyeskedés és köntörfalazás:

Hiszem és vallom, szeretem és élem,

Amit az Egyház hinni ad elébem.

Ebben a hitben élek és halok:

Katolikus vagyok."

/Sík Sándor: Hiszek/

Aztán a keresztény embernek ígéreteiben is hűségesnek kell lennie. Ezek az ígéretek kezdődnek a keresztségkor és folytatódnak életünk nagy változásain.

Az embertársainknak tett ígéretek is gyermekkorunktól kezdődnek: ígéreteket teszünk szüleinknek, tanítóinknak, aztán valahányszor munkát vállalunk, vagy házasságkötéskor.

És mennyi-mennyi ígéret van még ezen kívül! És mennyi-mennyi ígéretszegés ország- s világszerte! Ma már oda jutottunk, hogy rácsodálkozunk arra, aki becsülettel megtartja mindazt, amit ünnepélyesen megígért.

A keresztény ember másokhoz elnéző és önmagához szigorú. Jézus azért jött, hogy megbocsássa a bűnöket (evangélium), hogy elnéző legyen az emberek iránt. Ugyanakkor önmagával szemben nem volt elnéző: teljesítette az Atya akaratát a kereszthalálig.

A mi esetünkben sokszor az ellenkezője igaz, amint Goethe írja: "Mindenki úr akar lenni, de senki sem akar úr lenni önmaga fölött."

Izajás szerint Isten üzenete: "Íme, én valami újat viszek végbe." Nem az az új, hogy egy beteg meggyógyul – ezen nem háborodnának fel –, hanem amit mond: "bűneid bocsánatot nyertek" (evangélium), "vétkeidet eltörlöm önmagamért" (Iz).

Az új világ a bűnbocsánattal kezdődik a keresztségkor, és folytatódik az ismételt bűnbocsánatokkal. Jézus előbb megbocsátja a béna ember bűneit, és magyarázatként meggyógyítja. A meggyógyított bénának is meg kell majd egyszer halnia, de a bűnei megbocsátásával örök életre hivatott.

Így figyelmeztet, hogy ne arra figyeljünk, ami el fog múlni, hanem az új világra, amelyet Isten már most épít bennünk.

Bohán Béla róm. kat. atya