Kápolnaszentelés Karácsfalván

2005. október 21., 10:00 , 249. szám

Milan Sasik, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke felszentelte a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum kápolnáját. A líceum központi épületében kialakított kápolna falára Mester János tiszaújhelyi ikonfestő festette a keleti egyházra jellemző falfestményeket. A csodaszép fafaragásokkal díszített bizánci típusú ikonosztázion Molnár Sándor szőlősgyulai fafaragó és Kalanics Béla salánki asztalos munkája. Az ikonosztázionban elhelyezett, Krisztust és az Istenszülőt ábrázoló két táblaképet az erdélyi Túrterebesről érkezett Trella Tibor festette. A szertartáson jelen volt Bendász Dániel esperes és az egyházmegye magyar papjainak többsége.

A kápolna felszentelése az oltárszenteléssel kezdődött. Az ikonosztázion, a kegytárgyak és szentképek megszentelését követően az egyházmegye püspöke és papjai szent liturgiát mutattak be az új kápolnában. "Nagyon örülök, hogy felszentelhettük ezt a kápolnát, amely lelki központjává kell legyen ennek az oktatási intézménynek" - mondotta Milan Sasik a híveknek, majd megköszönte a támogatók segítségét. A püspök úr az egyházmegye nevében kegytárgykészletet adott ajándékba. Az ünnepségen részt vevő Hajdúdorogi Görög Katolikus Gimnázium küldöttsége tömjénezőt, a budapesti Szent Margit Gimnázium diákjai pedig oltárterítőt ajándékoztak a líceumnak. Dr. Giller László Hevesen élő orvos, aki a karácsfalvai líceum névadójának, Sztojka Sándor püspöknek egyetlen élő rokona, szentségházzal gazdagította a kápolnát.

Badó Zsolt