"A hit átadása, a lélek erősítése a legfontosabb"

Hálaadó tanévnyitó istentisztelet Beregszászban

2005. szeptember 9., 10:00 , 243. szám

Szeptember 3-án a beregszászi református templomban a Kárpátaljai Református Egyházkerület képviselői hálaadó istentisztelet keretében nyitották meg a hitoktatás 2005-2006-os tanévét, amelyen részt vett Horkay László, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, Gulácsy Lajos nyugalmazott püspök, Kopasz Gyula Bereg megyei és Seres János Máramaros-Ugocsa megyei esperes, valamint jelen voltak az egyházkerület lelkészei, hitoktatói, gondnokai és a református líceumok diákjainak küldöttei.

Az ötödik alkalommal megrendezett ünnepséget Horkay László püspök nyitotta meg. Beszédében a hitoktatás fontosságát, a hitoktatók felelősségteljes munkáját emelte ki, hangsúlyozva, hogy a hittanórákon, az egyházi tanintézményekben a hitoktatók által nem pusztán a tudás ismertetése a cél, hanem a hit átadása, a lélek erősítése, Isten jobb megismerése. A fiatalokhoz fordulva elmondta, hogy az Úrtól bölcsességet kérjenek, hogy hasznosan kamatoztathassák ismereteiket. Tóth Zoltán nagymuzsalyi lelkipásztor igehirdetésében azt hangsúlyozta, hogy a hitoktatás az örök életre készíti fel a gyermekeket, útravalót ad nekik, olyan értékekkel, amelyeket a világiakkal ellentétben nem veszíthetnek el soha. Szilágyi Lajos, a Nagyberegi Református Líceum igazgatója beszélt a református oktatási intézményekben zajló eredményes munkáról, megemlítve, hogy az Egyházkerület Jótékonysági Alapítványa által fenntartott négy kárpátaljai líceumban a 2005-2006-os tanévben 427 diák tanul majd. Elmondta, hogy idén a líceumokban több mint százan érettségiztek le, s a legtöbben felsőoktatási intézményben tanulnak tovább. Gulácsy Lajos nyugalmazott püspök beszédében a becsületes, keresztény élet követésére buzdított. A líceumok diákjai verses-énekes műsort adtak elő. Végezetül Horkay László püspök Isten áldását kérte a jelenlévőkre, majd ezt követően felhangzott a Himnusz.

F. Zs.