"Bizalommal forduljunk Jézus szent anyjához..."

2005. augusztus 19., 10:00 , 240. szám

Augusztus 15-én Nagyboldogasszony-napi templombúcsút tartottak Császlócon. A hívek által zsúfolásig megtöltött templomban Pap Sándor helybeli plébános szentbeszédében elmondta: "A mai ünnep arra biztat, arra bátorít, hogy emeljük fel szívünket Istenhez. Az ünnep első üzenete az, hogy meg kell tanulnunk Szűz Máriától hinni úgy, ahogyan ő hitt. A másik pedig, hogy gyermeki bizalommal, bátran forduljunk hozzá, hiszen Jézus Krisztus mindnyájunkat szent anyja gondjaira bízott." A szentmise ünnepi körmenettel, valamint a pápai és a magyar himnusz eléneklésével zárult. Ezután a plébánia udvarán a császlóciak agapéval kedveskedtek a más községekből érkezett zarándokoknak.

R. T.