Megkezdte munkáját a Veres Péter Alkotótábor

2013. június 27., 08:20 , 650. szám

Beregszászi pillanatok – 2013 címmel idén első alkalommal rendezték meg a Vérke-parti városban a Veres Péter Alkotótábort.

Az esemény keddi ünnepélyes megnyitóján Váradi Natália, a „GEnius” Jótékonysági Alapítvány (GJA) irodavezetője köszöntötte a megjelenteket a szervezők, azaz a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ), a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a GJA nevében. Mint megtudhattuk, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával megvalósuló programban húsz jelentkező vesz rész, köztük a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT), az Art Tisza és a Bereg Alkotóegyesület tagjai.

Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke beszédében mindenekelőtt a kárpátaljai művészet, az itteni alkotók egyediségére mutatott rá. Az sem véletlen, emlékeztetett, hogy 20 évvel ezelőtt megalakulhatott a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága, hogy folytassa a Révészi hagyományokat.

Orosz Ildikó a továbbiakban arról beszélt, hogy a Kárpátalján, Beregszászban kulturális missziót is felvállaló Rákóczi-főiskola igyekszik minél több emberhez közelebb vinni a kultúrát, illetve lehetőséget biztosít a művészeknek a bemutatkozásra, az alkotásra.

Beregszász napjainkban jelentős és gyors átalakuláson megy keresztül, eltűnőben van a városra jellemző hangulat, régi épületei pusztulnak, állapította meg a szónok. A szervezők úgy gondolták, hogy érdemes megörökíteni az itteni sajátos kisvárosi miliőt, amíg az még tetten érhető. Ezért határozták el, hogy nyaranta alkotótábort szerveznek, ahol a résztvevőknek módjukban áll a művészet eszközeivel megörökíteni a sajátos beregszászi hangulatot – mondta el Orosz Ildikó.

Az alkotótábor célja, hogy az abban résztvevő művészek ismerjék meg Beregszászt, majd műveiken keresztül ismertessék meg a várost a világgal – fogalmazott a KMPSZ elnöke. Hozzátette: a tábor gondolata szorosan kapcsolódik a beregszászi főiskolának ahhoz az elképzeléséhez, hogy idővel kárpátaljai magyar képzőművészeti galériát hozzanak létre Beregszászban, amely múzeumként funkcionálna.

Befejezésül Orosz Ildikó elmondta: az alkotótábor azért vette fel Veres Péter nevét, mert a néhány éve elhunyt festőművész szorosan kötődött Beregszászhoz, a RIT alapító tagja, a Rákóczi-főiskola tanára volt, s a szervezők úgy gondolták, éppen ily módon tudnának méltó emléket állítani neki.

A tábor megszervezéséhez szakmai segítséget nyújtó RIT nevében felszólaló Kopriva Attila jó munkát kívánt a résztvevőknek, egyúttal köszönetet mondva a lehetőségért, amelyet a szervezők biztosítottak az alkotóknak. Beregszász az a város, ahol talán a leginkább koncentrálódik a magyar kultúra Kárpátalján, fogalmazott a szónok. Örömmel állapította meg, hogy a Rákóczi-főiskola révén az alkotóknak módjukban áll a magyar kultúra által növekedni, formálni önmagukat. A kárpátaljai magyar kultúra jövője valahol itt, ebben a városban csírázik, mert a beregszászi főiskolán megrendezett kiállítások, kulturális rendezvények hatnak a diákokra, a művészetkedvelő közönségre, s általuk formálódik a helyi értelmiség – jelezte Kopriva Attila.

A tábor névadójára ifjabb Hidi Endre keramikus emlékezett. Mint fogalmazott, Veres Péterben olyan egyéniséget ismerhettek meg művésztársai, a művészetkedvelő közönség, aki nyíltságával, őszinteségével és vidámságával jó hangulatot tudott teremteni, személyiségének közösségösszetartó ereje volt. Munkásságát egyetlen dolog múlta felül: az emberek iránti szeretete és tisztelete – mutatott rá ifj. Hidi Endre, aki szerint ezért nemcsak a munkáira, hanem a személyiségére is emlékeznünk kell. Ha az emberek abban a szellemiségben élnének, amelyben Veres Péter élt és gondolkodott, sokkal kellemesebb hely lenne ez a világ – fűzte hozzá a szónok.

A négynapos tábor résztvevői a festés-rajzolás mellett megismerkedhetnek a várossal, előadásokat hallgathatnak Kárpátalja művelődéstörténetéről. Az esemény szombaton délelőtt az elkészült alkotások szemlézésével és kiállításával ér véget. A művészek egy-egy festménnyel-grafikával gyarapítják a főiskola műgyűjteményét.

pszv