Viharkárok Kárpátalján

Munkácson tomboltak leghevesebben az elemek

2005. május 27., 10:00 , 228. szám

A múlt héten a szerdáról csütörtökre virradó éjszakán orkán erejű szélvihar söpört végig Kárpátalján. Egy nap alatt félhavi csapadékmennyiség hullott május 18-19-én a megyében. A Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma megyei főosztálya sajtószolgálatának közlése szerint a vihar szinte az egész megyében érzékelhető volt, leginkább az Ungvári, Munkácsi, Beregszászi és Huszti járásban tombolt.

A gócpontokban a széllökések ereje a jelentések szerint a másodpercenkénti 25-29 métert is elérte. A vihar több száz házról tépte le a tetőt, több ezer fát csavart ki gyökerestül vagy tört derékba. Sok helyen napokig szünetelt az áramszolgáltatás, kidőlt fák akadályozták a közlekedést.

Vaszilina Bloh, a Megyei Meteorológiai Központ helyettes vezetője a Kárpátaljának elmondta, hogy egyetlen éjszaka alatt 30-49 milliméternyi csapadék hullott, ami a megyei havi átlag felének felel meg. A heves esőzés következtében 1,5-2 méterrel nőtt a Borzsa, a Latorca és az Ung vízszintje, aminek következtében víz alá kerültek az ártéri területek és 30 ezer hektár termőföld. Egyes településeket rövid időre elöntött a víz, emiatt 560 lakóházban keletkeztek árvízkárok, máshol még most is folyik a belvízmentesítés.

A vihar jelentős károkat okozott a villanyáram-vezetékekben is, ezért ideiglenes jelleggel 168 településen szünetelt az áramellátás, többek között a Munkácsi járás 65, a Beregszászi 28, az Ungvári 22, a Nagyszőlősi 10 településén. 149 községgel szűnt meg a telefonkapcsolat.

A Megyei Állami Közigazgatás a kormányhoz fordult segítségért, hogy a tartalékalapból utaljanak ki pénzt a károk felszámolására. Ennek teljes összege máig nem ismert, jelenleg is folyik az okozott károk felbecsülése. Nem ismert az sem, hogy mennyibe fog kerülni a teljes helyreállítás.

A Kárpátalja kérdésére Csizmár Béla, a Beregszászi Járási Közigazgatás elnöke elmondta, a járásban Gáton okozta a legnagyobb károkat a vihar, ott több mint tizenkét ház sérült meg és szorul tetőfelújításra. Két ház tetőzete annyira beázott, hogy a mennyezet is leomlott. Az ő esetükben teljes felújításra lesz szükség. Rengeteg gyümölcsfát is kicsavart a földből a vihar, az utak melletti nagy fák közül is több mint kilencvenet tört derékba az erős szél. Az előzetes becslések szerint a lakosságot és a gazdaság szereplőit ért kár együttesen eléri a 800 000 hrivnyát. Sajnos a járásnak nincs ekkora összegű szabad pénztartaléka. A helyreállításoknak csak mintegy 20 %-át tudják fedezni saját forrásból. Ebben a helyzetben mindenképpen a kormánytól kérnek segítséget, csakúgy, mint a megye vezetése is tette.

Lapunk tudósítói a vihart követően Munkácson jártak, ahol csata utáni tájkép tárult eléjük. Leszaggatott tetők, tönkretett lámpaoszlopok, földön heverő elektromos vezetékek, derékba tört és tövestül kicsavart fák tanúskodtak a pusztító szélvihar erejéről. A II. Rákóczi Ferenc Középiskola tetőszerkezetét is tönkretette az orkán, a tető darabjai ráestek a Rákóczi-mellszoborra. Az igazgatónő az épületben keletkezett kár és a szobor miatt is kesergett, hisz a gipszöntvény mellszobrot nem tudják majd pótolni. A város vezetése első lépésként fóliát utalt ki az épület befedésére, megelőzendő a még nagyobb beázást. A munkácsi vasútállomáson néhány üres tehervagont is elsodort, illetve felborított a heves szélvihar, ami miatt a vasúti közlekedés ugyancsak szünetelt egy darabig. Más intézmények és lakóházak is jelentős károkat szenvedtek a városban és a járásban egyaránt.

Ungváron az előrejelzések és a félelmek ellenére nem öntötte el a várost a megáradt Ung vize, bár Radvánc, a Gorkij, illetve a Bozdosi park egy része víz alá került. A városban csakúgy, mint a többi településen, folyamatban van a víz kiszivattyúzása az elöntött területekről. Megyeszerte folyik a vihar által okozott károk felmérése, valamint következményeinek felszámolása.

B. J. – B. Zs.