II. Tudományos Diákköri Konferencia a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán

2005. május 20., 10:00 , 227. szám

Immár második alkalommal került sor a Rákóczi-főiskola Tudományos Diákköri Konferenciája, ahová olyan tudományos kutatásokkal foglalkozó diákok és fiatal kutatók jöttek el, akik ily módon szerették volna a tudomány különböző területein elért kisebb-nagyobb eredményeiket megosztani a nagyérdemű közönséggel. A konferenciát megnyitó Csernicskó István, a főiskola rektorhelyettese beszédében kiemelte, hogy végre eljött az idő, amikor igény van egy tudományos konferencia szervezésére. Ennek az igénynek a kielégítése céljából szervezte a főiskola ezt a mostani rendezvényt. A konferencia megálmodói hármas célt tűztek ki maguk elé: elsősorban a lehetőség biztosítását a diákoknak, hogy ha kis lépésekkel bár, de ők is hozzájárulhassanak a tudomány fejlődéséhez, másodszor, hogy biztassák a fiatalokat a szülőföldjükkel kapcsolatos, helyi vonatkozású témák kutatására, végül pedig, hogy a tudományos utánpótlás nevelésének sürgető kérdését is megoldják. A rektorhelyettes örömét fejezte ki amiatt, hogy ezek a célok megvalósulni látszanak, hiszen a diákok és fiatal kutatók éltek a felkínált lehetőséggel, valamennyien helyi vonatkozású, Kárpátalja történetét, földrajzát, néprajzát, nyelvi helyzetét feltáró előadással készültek az alkalomra, továbbá nemcsak a mostani diákok érezték fontosnak a konferenciát, de a főiskola egykori diákjai közül is visszatért néhány fiatal kutató, hogy beszámoljon tudományos tevékenységéről. A konferencia résztvevői oklevélben és a közönség elismerésében részesültek.

F. V.