Elbúcsúztunk Fodó Sándortól

2005. május 20., 10:00 , 227. szám

Visken a múlt szombaton több száz kárpátaljai és anyaországi tisztelője, tanítványa és barátja kísérte utolsó útjára Fodó Sándor egyetemi tanárt, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapító elnökét, a Kárpátaljai Református Egyházkerület egykori főgondnokát, aki Ungváron május 11-én 65 éves korában távozott az élők sorából.

Fodó Sándort szülőfaluja, Visk csodálatos református templomában ravatalozták fel. A nemzeti zászlónkkal letakart koporsója felett tartott gyászistentiszteleten Delényi István helyi lelkész hirdette az igét, a bibliai sorok nyomán hangsúlyozva, hogy küzdelmes életútja ellenére az elhunyt nem volt a meghátrálás embere, lett légyen szó akár a magyarság ügyéről, akár hitéről. "Ő egy szép, boldog magyar jövőt álmodott itt, Kárpátalján" – mutatott rá a tiszteletes, emlékeztetve, hogy Fodó Sándor küzdelmeihez mindenkor a Bibliából merített erőt. Egyben arra buzdított minket, kárpátaljai magyarokat Delényi István, hogy példája nyomán magunk se legyünk a meghátrálás emberei, higgyünk a keresztény magyarság jövőjében itt, a Kárpát-medencében.

A Kárpátaljai Református Egyházkerület vezetése és zsinata nevében Seres János, a Máramaros-ugocsai Egyházmegye esperese tolmácsolta Horkay László püspök üzenetét. "Fodó Sándor az ő szolgálatában nemcsak egyházunkért vállalta a harcot, hanem ezzel párhuzamosan a magyarság megmaradásáért is élethalál-küzdelmet folytatott" – áll a püspöki üzenetben.

Az istentiszteletet követően a gyászmenet a helyi temetőkertbe indult, ahol Gulácsy Lajos nyugalmazott református püspök és több lelkésztársa búcsúzott az elhunyttól, a hitben leélt emberi élet felelősségéről szólva.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nevében Kovács Miklós elnök a kárpátaljai magyar érdekvédelem atyamestereként, egy egész korszak és több nemzedék hőseként emlékezett Fodó Sándorra. Amikor a magyar ügy a magánéletbe, a hit az egyházba, a templomokba szorult vissza, a társadalom nagy része pedig elfogadta ezt a korlátozást, Fodó Sándor azon kevesek közé tartozott, akik a hitet, a magyar ügyet a nyilvánosság elé, a közéletbe, az irodalomba, ha kell, az utcára is ki akarták vinni – fogalmazott a szónok. Így, amikor a történelem kerekének fordulásával lehetőség nyílt rá, magától értetődő volt, hogy Fodó Sándor zászlóvivőjévé vált annak a mozgalomnak, amely megteremtette a magyar közéletet vidékünkön – mutatott rá Kovács Miklós –, s olyan zászlóvivőként fog megmaradni sokak emlékezetében, aki fenntartotta a hitet, aki kivezette a magyarságot a bezártságból, akinek a nevéhez elszakíthatatlanul kötődik a nyilvános magyar érdekvédelem elindulása. Mint jósolta, minden bizonnyal lesznek majd szóbeszédek az elhunyt emlékének kisajátításáról, ám úgy vélte: "Amivel tartozunk ennek a halottnak, az az, hogy harcostársunk emléke, pora is a magyar ügyet szolgálja." "Bízzunk benne, hogy amikor az Úr megvizsgálja ennek az embernek a meggyötört lelkét, figyelembe fogja venni azokat a sebeket, amelyeket magyar nemzetünkért szerzett magának" – mondotta végezetül Kovács Miklós.

Fodó Sándor földi maradványait zsoltárok és a Himnusz hangjaira helyezték örök nyugalomra a viski földben, sírját Balázs István készítette kopjafa jelzi.

-kv-

In memoriam Fodó Sándor

A Kárpát-medence magyarsága gyászolja Fodó Sándort. A KMKSZ elnökségének címére részvétnyilvánítások sokasága érkezett.

"Fodó Sándorral a kárpátaljai magyar közösség fontos "oszlopa" dőlt most ki. Elkötelezett, áldozatos munkával dolgozott a kárpátaljai magyarság összefogásán, helyzetének jobbításán, fáradhatatlanul küzdött jogainak elismeréséért. Bízom benne, hogy lesz hasonlóan elkötelezett ember, aki a helyére áll, és folytatja Fodó Sándor közösségért végzett munkáját" – írta Kovács Miklósnak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének címzett levelében Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke.

"Olyan embert temetünk, aki itt, Kárpátalján élete és munkássága felívelő szakaszában már-már népköltészeti magasságokba emelkedett" – fogalmazott üzenetében Németh Zsolt, a Fidesz–MPSZ alelnöke. Emlékeztetve az óvodától a főiskoláig terjedő magyar oktatási hálózatra, a KMKSZ magyar képviselőire a helyi önkormányzatokban, a református, római katolikus és görög katolikus egyházak szabadon folytatott lélekgondozói, oktatási és karitatív tevékenységére, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színházra, Németh Zsolt úgy véli, hogy "a közösséget, érdekvédő szervezetet, magyar politikai erőteret a magyar közösség erejére támaszkodva teremteni képes, a Tőkés Lászlóéhoz, a Duray Miklóséhoz hasonlítható történelmi cselekedetet véghezvivő Fodó Sándor életműve teljes. A folytatás a mi feladatunk."

"A Magyar Demokrata Fórum rendíthetetlen küzdőtársat veszített el benne. Emberi, tudósi, tanári és politikusi pályafutásában hosszú idő óta jelképet láttunk" – áll a Dávid Ibolya pártelnök jegyezte levélben.

Részvétét fejezte ki továbbá a kárpátaljai magyarság kiemelkedő személyiségének, a KMKSZ első elnökének elhunyta kapcsán Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke, Hiller István, a Magyar Szocialista Párt elnöke, Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Bugár Béla, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának elnöke, Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Tőkés László református püspök, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal, Milan Sasik püspök, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye apostoli adminisztrátora, Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke és sokan mások.