Márciusra tervezik a helyszínbejárást a huszti hősi temetőben

2005. február 18., 09:00 , 214. szám

Mint arról korábban beszámoltunk, a huszti magyarok szeretnék felújítani azt a katonai temetőt, mely hatvan éve őrzi a második világháborúban vidékünkön elesett magyar honvédek emlékét. A husztiak megkeresését lapunk továbbította a Magyar Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetéhez és Múzeumához (HMHIM), ahonnan postafordultával válasz érkezett szerkesztőségünkbe.

"A Magyar Köztársaság Kormánya - felvállalva a háborúk következtében elhunyt magyar katonák emlékének méltó gondozását - a kilencvenes évek közepétől számos országgal kötött kormányközi hadisírgondozó megállapodást. Ezek közül sorrendben harmadik a Kijevben 1996. november 16-án aláírt Magyar-Ukrán Kormányközi Hadisírgondozó Egyezmény "A háborúkban elesett katonák és a polgári áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről és megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről."

"Az egyezmény végrehajtásával magyar részről megbízott Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézete és Múzeuma Hadisírgondozó Irodájának munkatársai az utóbbi években jelentős erőfeszítéseket tettek a kétoldalú kormányközi megállapodás tartalmának gyakorlati végrehajtása érdekében. Az intézkedéseknek köszönhetően körvonalazódik az ukrajnai magyar hadisírgondozás biztatóbb jövője, és reményeink szerint sikerül az Oroszországi Föderáció területén 1997-2004-ben végrehajtott kegyeleti munkához hasonló nagyságrendűt alkotni. A magyar-ukrán távlati hadisírgondozó együttműködés ígéretes előjele például a 2004 májusában Kijevben megtartott nemzetközi hadisírgondozó konferencia, valamint a Kárpátalja c. hetilapban is megnevezett több kárpátaljai, valamint ivano-frankivszki magyar katonatemető közelmúltban végrehajtott rendbehozatala" - áll abban a levélben, melyet dr. Holló József vezérőrnagy, a HMHIM főigazgatója, a hadisírgondozással is megbízott magyarországi szervezet vezetője írt alá.

A vezérőrnagy a továbbiakban arról tájékoztat, hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézete és Múzeuma Központi Irattárának munkatársai elvégezték a kutatásokat, és közel kéttucat térképvázlatot találtak a huszti II. világháborús katonatemetőkről. A korabeli kataszterek másolatát, valamint a II. világháborúban Huszton eltemetett 133 magyar katona névsorát ugyancsak megküldik a husztiaknak.

"A HM Hadtörténeti Intézete és Múzeuma 2005. évi munkatervében kiemelt helyen szerepel több ukrajnai, ezen belül kárpátaljai magyar hősi temető felújítása. A várhatóan 2005 márciusában végrehajtandó helyszínbejárás során munkatársaimmal megtekintjük a huszti hősi temetőt, és egyeztetjük a teendőket az ukrán központi hadisírgondozó partnerszervezetünkkel, a helyi hatóságokkal, valamint a huszti magyar érdekképviseleti szervezetekkel, akiknek a temető meglétére vonatkozó páratlanul értékes bejelentését ezúton is hálásan köszönöm!" - írja végezetül dr. Holló József vezérőrnagy.

P. Zs.