Makkosjánosi: Istenszülő oltalma napi templombúcsú

2004. október 8., 10:00 , 195. szám

Makkosjánosiban megtartották a hagyományos Istenszülő oltalma napi görög katolikus templombúcsút. Október 1-jén az ünnepségre nagy számban érkeztek katolikus hívek a járás szinte valamennyi községéből. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Milan Sasik, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke, jelen voltak a környező települések görög katolikus papjai.

Az ünnepség kezdetén az összegyűlt hívek zsolozsmákat énekeltek, majd Milan Sasik püspök celebrált szentliturgiát.

- Áldott az a méh, melynek gyümölcse Krisztus. Az egyház csodálatos imára hív mindnyájunkat, hogy együtt imádkozzunk a Szentanyához. A mai napon fejezzük ki neki hálánkat, és imádkozzunk további oltalmáért - mondta.

A püspöki szentliturgiát követően körmenetre került sor, melynek végén áldást osztott a püspök atya. A búcsú miroválással és vecsernyével zárult.

Fischer Zsolt