"Magyar vagyok, hű fia a hazámnak"

Magyar katonai temetőt avattak Ungváron

2004. október 8., 10:00 , 195. szám

Október 3-án, vasárnap katonai tiszteletadás mellett avatták fel az első és második világháborúban elesett magyar honvédek temetőjét Ungváron. Ökörmezőn (Mizshirján) múlt szombaton tartottak hasonló temetőavatást 60 magyar honvéd emlékére. Hétfőn a vorohtai magyar katonai temetőben avattak márvány emléktáblát a sírkertben eltemetett 42 magyar katona nevével.

Az ungvári avatóünnepségen részt vevő magas rangú diplomatákat, katonai vezetőket, politikusokat, valamint az emlékezőket Alen Panov, a város alpolgármestere köszöntötte.

Ünnepi beszédében Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal határon túli magyarok ügyeivel foglalkozó politikai államtitkára köszönetet mondott azoknak a magyar és ukrán hivataloknak, szervezeteknek, amelyek támogatásukkal elősegítették az ungvári magyar katonai temető felavatását.

Avató beszédében Holló József vezérőrnagy, a Magyar Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetének és Múzeumának (MHM HIM) főigazgatója kiemelte: megható, hogy a magyar katonai temető felavatásán ukránok és magyarok együtt emlékeznek. Hozzátette: ez is jelzi, hogy a halott katona nem ellenség, a sírokban nincsenek győztesek és vesztesek. Az embert kell látni bennük, tragikusan megszakadt életeket, árván maradt gyermekeket, családokat – fogalmazott. A tábornok hangsúlyozta: a magyar nép tisztességgel eltemette a hazája területén elesett szovjet, köztük ukrán katonákat, emléket állított áldozatvállalásuknak. Utalt arra, hogy Budapesten 2002-ben adták át a Szabadság téri központi szovjet katonai emlékművet, amellyel a magyarok az örök béke üzenetét küldték valamennyi egykori szovjet, köztük ukrán katona hozzátartozóinak. Ugyanilyen üzenetet hordoz az ungvári katonai temető avatása is – mondta Holló József.

Ezt követően a kárpátaljai történelmi egyházak képviselői, valamint a Honvédelmi Minisztérium lelkészei megáldották és felszentelték a katonai temetőt, benne 114 magyar honvéd névvel ellátott, frissen felállított sírkeresztjét.

Az ünnepségen felolvasásra került a temetőben nyugvók névsora. Az ungvári Drugeth Gimnázium növendékei egy-egy mécsest helyeztek a sírkeresztekhez. Katonai díszsortűz és ünnepi koszorúzás zárta az eseményt, majd a katonai fúvószenekar Magyar Takarodót fújt az elhunytak emlékére.

A megyeszékhely Bercsényi utcai magyar katonatemetőjének helyreállításában elsősorban az MHM HIM, valamint az ugyancsak anyaországi Hadisírgondozó Iroda vett részt. Az avatáson jelen volt Tóth János, a Magyar Köztársaság kijevi nagykövete, Jurij Muska, Ukrajna budapesti nagykövete, Makk László ezredes, a Magyar Köztársaság elnöki hivatala katonai főosztályának vezetője, az MHM honvédvezérkarának képviseletében Hajnal István dandártábornok, a Nemzeti Kegyeleti Bizottság képviseletében Radnainé dr. Fogarasi Katalin.

MTI – Popovics