Privatizációs gondok

2004. szeptember 24., 10:00 , 193. szám

A Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal vezetésének határozata alapján bizottságot hoztak létre az ungvári gépgyár privatizációjának vizsgálatára. A testület irányításával Volodimir Huljanicsot, a megyei állami közigazgatási hivatal elnökének helyettesét bízták meg. A vizsgálat eredményeiről a bizottságnak szeptember 25-ig kell benyújtania jelentését a megyei vezetésnek.

Nagy János