Budapesti reformátusok Visken

2004. szeptember 3., 10:00 , 190. szám

Mozgalmasan telt az idei nyárvég a viski református gyülekezetben. Az augusztus 16-20. között megtartott gyermekhéten naponta 120-140 hittanos és fiatal vett részt. A programokat hitoktatók és szolgálattevők, valamint Barta András és Lívia, a Gyermek Evangelizációs Közösség munkatársai szervezték.

Augusztus 21-én az esti bűnbánati istentiszteleten hatos keresztelőnek örvendhetett a viski református gyülekezet, amikor is egy kislányt és öt fiúgyermeket keresztelt meg Delényi István helyi lelkipásztor.

Ugyanezen a napon 104 tagú vendégsereg érkezett Viskre: a Budapest Szabadság téri gyülekezet küldöttségét ifj. Hegedűs Lóránt lelkipásztor, a Budapest Cimbalom utcai református gyülekezet küldöttségét Hegedűs Zsuzsanna lelkipásztor vezette.

Az augusztus 22-én, az Újkenyér ünnepén tartott istentiszteleten ifj. Hegedűs Lóránt hirdette az igét. A lelkész köszöntőjében a szülőföldön maradásra, az anyanyelv és nemzeti lét megtartására buzdította a kárpátaljai magyarságot. Az úrvacsorai ágendát dr. Balla Péter, a budapesti Károlyi Gáspár Hittudományi Egyetem professzora végezte.

P. Zs.