Másodfokon is fellebbez a Rákóczi főiskola

A megyei bíróság következik

2004. augusztus 20., 10:00 , 188. szám

A Beregszászi Járási Bíróság augusztus 12-én elutasította a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola apellációs panaszát, amely vitatta a Beregszászi Városi Tanács által a volt beregszászi törvényszéki épület átadásáról 2002-ben hozott határozat semmissé nyilvánításáról született bírósági döntést.

Mint ismeretes, a Beregszászi Járási Ügyészség kérte a bíróságtól a városi tanács azon határozatának megsemmisítését, melylyel az 2002-ben a Kossuth tér 6. szám alatti épületet átadta a főiskolának. Az ügyészség ugyancsak megóvta a tanács végrehajtó bizottságának határozatát is, mellyel a testület tulajdonképpen az intézmény kollektív tulajdonába juttatta a szóban forgó ingatlant. Az ügyészi beadványról döntő bírósági tárgyaláson ugyanakkor csak az ügyészség és a városi tanács megbízott képviselője volt jelen.

Mint arról előző számunkban már beszámoltunk, a Rákóczi főiskola azért fordult bírósághoz a törvényszéki palota ügyében, mert szerinte a beregszászi járási bíróság július 14-i határozata több pontban is törvényt sértett. Az apellációs panasz többek között rámutat: tekintettel arra, hogy bár a perben szereplő ingatlannak a Rákóczi főiskola a tulajdonosa, a tanintézményt a perbe nem vonták be, ezért a hatályos Polgári Perrendtartási Törvény 307. cikkelye 4. pontjának értelmében a bírósági döntés megsemmisítendő, s az ügyet újra kell tárgyalni, immár a főiskola mint érdekelt fél bevonásával.

A Beregszászi Járási Bíróság ennek ellenére augusztus 12-én elutasította a főiskola panaszát. "Mivel a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola az adott ügyben nem peres fél és nem vett részt abban, a bíróság az intézmény jogait és kötelezettségeit érintően nem hozott döntést, így a KMTF apellációs panaszát a Beregszászi Járási Bíróság 2004. július 14-i határozatával kapcsolatban el kell utasítani" - állapítja meg a határozat indoklása.

"Az álláspontunk változatlan: elfogadhatatlan, hogy egy ingatlan tulajdonjogát érintő kérdésben a tulajdonos kizárásával hozzanak döntést. Hasonló szellemben foglalt állást e tekintetben tavaly az Ukrán Legfelsőbb Bíróság is. A törvények lehetővé teszik számunkra, hogy megfellebbezzük az apellációs panaszunk kapcsán született bírói határozatot, s mi élni kívánunk e jogunkkal" - nyilatkozta a Kárpátaljának Iljasovics Viktor ügyvéd, a főiskola jogi képviselője.

P. Zs.