Aklihegy: Isten dicsőségére és szolgálatára lenni

Búcsú Aklihegyen

2004. augusztus 13., 10:00 , 187. szám

Az aklihegyi ökumenikus templom görög és római katolikus hívei augusztus 6-án, az Úr Színeváltozásának ünnepén méltatják templomuk búcsúnapját. Ebből az alkalomból nemcsak a helyi katolikus hívek gyűltek egybe az Isten házában, hanem sokan zarándokoltak el a templomba a környező településekről, Nevetlenfaluból, Szőlősgyuláról és Batárról is.

Az ünnepi szentmisét Szűcs Viktor batári görög katolikus parochus, valamint Weinrauch Márió fancsikai plébános közösen mutatták be.

Szűcs Viktor szentbeszédében jó szóval buzdította a jelenlévőket arra, hogy életükkel, beszédükkel és tetteikkel a mindenható Isten dicsőségét szolgálják.

A szentáldozást követően Márió atya mondott köszönetet Viktor atyának és a zarándokoknak, amiért az aklihegyi egyházközséggel együtt ünnepeltek, és közösen kérték Isten áldását.

Ezt követően az egybegyűltek elénekelték a Te Deumot, majd az ünnepi búcsúmise a pápai és magyar himnusz eléneklésével ért véget.

Váradi Natália