Megyei tanács: támogatás a sztálinizmus áldozatainak is

Ülésezett a megyei tanács

2004. július 2., 10:00 , 181. szám

Június 24-én tartotta 11. ülésszakának soros plenáris ülését a IV. összehívású megyei tanács. A képviselők, néhány kérdés kivételével, ez alkalommal sem merültek el a részletekben, így aztán bő másfél óra alatt végigszántották a tizennégy napirendi pontot.

A képviselők jóváhagyták Tetyana Sapovalovának, a megyei állami közigazgatási hivatal pénzügyi főosztálya vezetőjének beszámolóját a 2004. évi megyei költségvetés első negyedévi teljesítéséről, elfogadták a falusi turizmus 2004-2008-as fejlesztési programját, mely a falun élők foglalkoztatását hivatott elősegíteni. Változtatásokat eszközölt a tanács a hátrányos helyzetűek, többek között a veteránok, a rokkantak megsegítésének 2003. évi programjában, melynek hatályát 2004-re is kiterjesztették. Erre a célra 1 162 700 hrivnyát utalnak ki a költségvetésből. Örvendetes fejlemény, hogy a megyei tanács elfogadta dr. Brenzovics Lászlónak, a KMKSZ alelnökének, a megyei tanács képviselőjének javaslatát, s így várhatóan a veteránok, illetve a szicsgárdisták mellett a sztálini rezsim által 1944-ben elhurcoltakat is anyagi támogatásban részesítik majd.

Az ülés végén dr. Brenzovics László javasolta a testületnek, hogy a következő plenáris ülés napirendjére vegyék fel Feketeardó és Szőlősgyula különválásának ügyét. Az ülést vezető Mikola Andrusz, a megyei tanács elnöke azonban közölte, hogy formai hibák miatt továbbra sem tűzhető napirendre a kérdés. Mint ismeretes, a nagyszőlősi járási Feketeardóval közös tanács irányítása alá tartozó Szőlősgyula kinyilvánította azon szándékát, hogy a jövőben önálló közigazgatási egységet kíván alkotni, amit a közelmúltban megtartott helyi referendum is megerősített. Korábban már beszámoltunk róla, hogy a kérdés szerepelt a Nagyszőlősi Járási Tanács napirendjén, amely támogatta is a kezdeményezést, s az ügyet a megyei tanácshoz továbbította, a megyei képviselőtestület azonban formai hiba miatt visszaküldte a dokumentumokat a feketeardói községi tanácsnak.

Baráth József