Együtt ünnepelt a kettévágott falu

2013. július 5., 02:00 , 651. szám

Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén újra megáldották Kisszelmenc római katolikus templomát, miután befejeződött a több mint két évvel ezelőtt elkezdett belső felújítás. A templombelső restaurálása során új freskókat is festett a falakra, illetve a mennyezetre a magyarországi festőművész, Molnár Zsolt. A tiszaújlaki asztalosmester, Tóth Gyula új főoltárt, szentségházat, miséző oltárt és ambót, latin szóval pódiumot készített a templom számára.

Az újra megáldás főce­leb­ránsa Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke volt, Kocáver Sándor helyi lelkipásztor mellett egyházi részről jelen volt Pohareczky Róbert, koncházai plébános, Snep Román, ráti plébános, Béres István, aknaszlatinai plébános, valamint Szkoropádszki Péter, a szomszédos Palágykomoróc görögkatolikus parochusa. Sok hívő is ellátogatott ezen a napon Kisszelmencre, többek között a szomszédos felvidéki Nagyszelmencről is, hogy együtt ünnepelhessenek és örülhessenek a helyi hívekkel. A megközelítőleg 150 fő befogadására alkalmas templom annyira megtelt, hogy a hívek fele kintről hallgatta a szentmisét.

A szentmise kezdetén a helyi gyermekek köszöntötték a püspök atyát és a megújult Istenházát. Majnek Antal püspök atya szentbeszédében Péter és Pál apostol tevékenységéről, az ő lelkületükről, szellemiségükről szólt, és felhívta a hívek figyelmét arra, hogy az apostoli tevékenység a ma élő keresztény embereknek is a feladatuk. Ezt követően került sor az új oltárok megáldására, majd a szent áldozás után a püspök atya megáldotta az ugyancsak megújult keresztutat is. Végül Kocáver Sándor helyi lelkipásztor mindenkinek köszönetet mondott, akik hozzájárultak a templom felújításához. Az ünnepi szentmise püspöki áldással, majd a pápai és nemzeti himnuszunk eléneklésével ért véget. Az udvaron végül agapéval várta a helyi egyházközség az oda zarándokolt vendégeket.

dózsa