A mozgássérült is lehet piacképes munkaerő

Minisztériumi oklevél az Optimiszt vezetőjének

2004. január 16., 09:00 , 157. szám

A rokkantak világnapja alkalmából minisztériumi oklevelet vehetett át nemrég Kijevben Vaszilina Marko, az Ungváron működő Opti­miszt Mozgássérültek Egyesülete alapítója és vezetője. Az elismerés kapcsán arról kérdeztük a kitüntetettet, mi újság a nagy múltú és igen tevékeny egyesület háza táján?

– Az egyesület több fontos programot működtet. Az egyik a Közös Kezdeményezés program, amely a mozgássérült fiatalok továbbtanulását, munkahelyszerzését helyezi előtérbe. Ungváron jelenleg közel hetven mozgássérült fiatal tanul főiskolán, egyetemen. További hét érettségit szerzett fiatal vesz részt az Ungvári Nemzeti Egyetem ez évi felvételi előkészítő tanfolyamain. Regionális központunkban Natalia Jevtusenko pszichológus fogadja az idei érettségizőket, aki felméri, hogy a gyerekek fizikai-mentális kvalitásai milyen irányú továbbtanulást tesznek lehetővé – mondja Va­szi­lina.

– Tudnak-e segíteni a diplomás, ám munka nélküli fiatal mozgássérülteknek?

– Igyekszünk. Néhány fiatalnak sikerült jó munkahelyet találni, akik között van banktisztviselő, biztosítótársasági alkalmazott, az általános munkaadói hozzáállás azonban az, hogy mindenki igyek­szik elkerülni a fogyatékos munkavállalókat. Van például egy jogászunk, aki azért nem tud elhelyezkedni, mert nincs hároméves munkagyakorlata. Ha azonban nem kap munkát, nem is tudja azt megszerezni. Az ún. Alternatíva fejlesztőprogram keretében zajló egyéves számítástechnikai tanfolyam idén áprilisban ér véget, aminek szintén az a célja, hogy a mozgássérült fiatalok „piacképes” munkavállalók legyenek.

– Hogyan fogadta az elismerést?

– Az elismerés szerintem mindazokat megilleti, akik az Optimiszt 1991-es megalakulása óta velem együtt dolgoztak-dolgoznak a mozgássérültek érdekeinek társadalmi megjelenítésén.

Popovics Zsuzsanna