Bõséges petárda- és rakétakínálat

300 hrivnyáért akár tűzijátékot is rendezhetünk

2003. december 26., 01:00 , 154. szám

Sokan az óévbúcsúztatás elmaradhatatlan kellékének tekintik a különféle rakétákat, petárdákat, egyéb durrogtató eszközöket, s ezekben a napokban minden követ megmozgatnak, hogy beszerezzék azokat. A vásárlásban persze a kínálat mellett a pénztárca vastagsága is közrejátszik.

A korábbi években elsõsorban a piacokon, s általában illegálisan voltak kaphatók a különbözõ petárdák, rakéták, melyek árusítása speciális engedélyhez kötött. Idén a rendõrök fokozott ellenõrzés alatt tartják az ungvári piacokat. Az árusok, akiknél az iránt érdeklõdtünk, kapható-e petárda vagy rakéta, röviden és velõsen azt válaszolták, hogy nem, és nem is lesz. A jó humorral megáldott árusok még hozzátették: a rendõröknél érdeklõdjünk…

Az árusítási engedéllyel rendelkezõ üzletekben viszont óriási a kínálat. A petárdák ára általában 1–2,5 hrivnya között mozog. A legprimitívebb rakétákat akár két hrivnyáért megkaphatjuk, 60 hrivnyáért olyan szerkentyût szerezhetünk, mely extra látványosságot is nyújt, 300 hrivnyáért pedig már ra­ké­tát és hozzá tartozó ra­ké­ta­in­dító berendezést is vásá­rol­ha­tunk, mellyel valóságos tûzijátékot rendezhetünk. Persze az effajta eszközökkel óvatosan kell bánni, különben könnyen tüzet okozhatunk. Az egyik ungvári üzlet vezetõje szerint óriási a kereslet a pirotechnikai eszközök iránt, szilveszterig rendszerint a teljes árukészletet érté­kesítik.

Baráth József