Elvszerűséget kér a KMKSZ az Illyés Közalapítványtól

Ülésezett a KMKSZ választmánya

2003. szeptember 26., 02:00 , 141. szám

A vízumkérdésről, a kárpótlási folyamatról és az Illyés Közalapítvány (IKA) működéséről tárgyalt hétvégi mezőkaszonyi ülésén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) választmánya. A helyi kultúrházban megtartott tanácskozás résztvevőit üdvözölte Balla Attila, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke és Hitman Tibor polgármester. A település múltját és jelenét Bauer Katalin ismertette.

A KM­KSZ választmánya üdvözli, hogy az elmúlt hónapok bizonytalansága után megoldódni látszik a vízumkérdés, s az ukrán–magyar tárgyalások eredményeként olyan megállapodás körvonalazódik, melynek értelmében az ukrán állampolgárok ingyenes, hosszú távú vízumot kaphatnak november elsejétől.

Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke ugyanakkor rámutatott: a szövetségnek a jövőben is folyamatosan napirenden kell tartania a kérdést, különös tekintettel a schengeni rendszer 2007-ben várható bevezetésére. A KMKSZ ismételten kéri az illetékeseket, hogy a kárpátaljai magyar szervezetek se­gít­sé­gé­re lehessenek a ma­gyar lakosságnak a minél egyszerűbb vízumhoz jutásban. A választmány a kérdésben el­fo­gadott határozatában kéri továbbá az illetékeseket, olyan megoldásra törekedjenek a tárgyalások során, hogy a kárpátaljai magyarságnak ne legyen szüksége meghívólevélre a vízum igény­léséhez.

– A szövetség elnökségének döntése értelmében a KMKSZ részt vesz a kárpótlási folyamatban, megtörtént az alapszervezeti megbízottak informálása, dolgoznak, fogadják az ügyfeleket a középszintű szervezetek irodái – hangzott el Gulácsy Gézának, a KMKSZ Munkácsi Járási Középszintű Szervezete elnökének tájékoztatójában. A választmány köszönetét fejezte ki a Magyar Köztársaság ungvári főkonzulátusának, amiért ingyenesen vállalta a kárpótlással kapcsolatos dokumentumok hitelesítését, illetve hogy Beregszászban és Ungváron csütörtökönként külön fogadónapot tart az érintettek számára.

– Érthetetlen és megmagyarázhatatlan, hogy mind a mai napig miért nem hívták össze az Illyés Közalapítvány (IKA) kárpátaljai alku­ra­tóriumának alakuló ülését, miért dönt az alapítvány kuratóriuma kárpátaljai támogatási kérdésekről a helyi magyarság érdekvédelmi szervezeteinek, egyházainak bevo­nása nélkül – hangzott el a tanácskozáson. Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke a Kárpátalján több ezer hívet számláló római katolikus egyház esetét említette példaként, amely bár köztudottan iskolákat, óvodákat, gyermekotthonokat, újságot stb. működtet, a nyáron az IKA központi kuratóriuma által kárpátaljai pályázóknak megítélt támogatásoknak mindössze egy százalékát kapta. Egyáltalán nem részesültek támogatásban a kárpátaljai magyarság szempontjából olyan rendkívül fontos intézmények és programok, mint például a szórványmagyarság körében létrehozott kisiskolák, a Tele­házprogram, a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház – mondotta. Mint elhangzott, sajnálatos és felháborító, hogy az IKA, amely pedig támogatásaival a határon túli magyarság önszerveződését lenne hivatott elősegíteni, eljárásával megakadályozza az elvszerű, a kárpátaljai magyarság hosszú távú érdekeit szolgáló támogatási politika megvalósulását. A KMKSZ választmánya ezért az ülésen elfogadott nyilatkozatában újfent felszólítja Pomogáts Bélát, az IKA elnökét, hogy haladéktalanul hívják össze az alapítvány kárpátaljai alku­ra­tóriumának alakuló ülését.

A nyilatkozat a továbbiakban rámutat: a választmány „megelégedéssel veszi tudomásul, hogy Erdélyben megkezdődött a családtámogatások kifizetése. Arra kéri az illetékeseket, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy a Kárpát-medencében leginkább rászoruló kárpátaljai magyar családok mielőbb hozzájuthassanak a támogatáshoz. Kérjük, hogy a vonatkozó törvénynek megfelelően, hirdessék meg a családtámogatásra szóló ez évi pályázatot.”

ntk