Falunap kellemes meglepetésekkel

Testvértelepülési szerződést kötött Mezőkaszony és Barabás

2003. július 4., 02:00 , 129. szám

Június 29-én másodízben rendeztek Mezőkaszonyban falunapot. Előző nap a magyarországi Barabás képviseletében Da­róczy Pál polgármester és Ko­vács­né Bátor Katalin jegyző, Mezőkaszony részéről pedig Hit­man Tibor polgármester és Tar Erzsébet jegyző aláírták a test­vértelepülési szerződést. Mint az aláírást követően a polgármesterek hangsúlyozták, reményeik szerint a testvértelepülési szerződés hozzájárul majd egymás történelmi, kulturális értékeinek jobb megismeréséhez, a községek közötti szorosabb barátság kialakulásához.

Másnap a mezőkaszonyi futballpályán a két polgármester közösen nyitotta meg a falunapot. Daróczy Pál Barabás segítőkészségét hangsúlyozva a település ne­vében számítógépet adományozott a mezőkaszonyi községi tanácsnak. Délután a kultúráé volt a főszerep. Először a mezőkaszonyi óvoda növendékei mutatták be játékos-verses-táncos produk­ció­jukat, majd a he­lyi nyugdíjasklub énekkara adott elő magyar népdalokat. Ezután a barabási hagyo­mány­őrzők következtek: a tánccsoport magyar tán­cokat mutatott be, majd az énekkar adott ízelítőt repertoárjából.

A rendezvény kere­tében a beregszászi já­rási labdarúgó-bajnokságban sze­replő Kaszonyi FC a Tiszacsomai FC-t fogadta, s 3:0 arányú győ­zel­met aratott.

Baráth József