„Jézus visszatér a Mennyei Atyához”

Templombúcsú Beregdédában

2003. június 6., 02:00 , 125. szám

Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepén tartják templomuk búcsúnapját a beregdédai görög katolikus hívek. Az idei ünnep, melyet május 29-én méltattak, még emlékezetesebb marad számukra, mivel kinevezése óta első ízben tett püspöki látogatást az egyházközségben Milan Sasik, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke.

Sasik püspök szentbeszédé­ben hangsúlyozta, ezen a napon az egyház nagy ünnepeinek egyikét méltatják: Jézus visszatér a Mennyei Atyához. „Visszatér, de nem hagy egyedül, mert érezhetjük lelki jelenlétét itt a földön, az evangélium szavain, az egyházon keresztül, és főleg az eucharisztiában. Mindezek, valamint a szeretet teszi egységessé a közösséget, ad erőt az embereknek a mindennapokban” – mondotta.

Az ünnepi szentliturgiát és a körmenetet követően Orosz István atya megköszönte a tiszaújhelyi, balazséri, ti­sza­­csomai, nagy­bé­gá­nyi, mak­kosjánosi, beregszászi zarándokoknak, valamint paptestvéreinek, hogy részt vettek az ünnepi liturgián.

-lia-