Hurrikán

2003. május 16., 02:00 , 122. szám

Észak-Amerikában gyakoriak a tornádónak nevezett forgószelek. Többnyire előre jelzik jövetelüket, és még nevet is kapnak, de van, amikor váratlanul jelennek meg, és hatalmas pusztítást végeznek. Ilyen hirtelen, előre nem jelzett forgószél pusztított május első napjaiban az Egyesült Államokban. Meglepetéssel olvasom a hírekben, hogy a katasztrófa után a lerombolt épületek közt megjelentek a fosztogatók, martalócok; olyan vidékeken, ahol pedig gyakorlatilag már megszűnt a bűnözés.

A fosztogatás mint társadalmi jelenség a legocsmányabb emberi tevékenységek egyike. Emlékezhetünk még arra a családra, amely ócska bútort vásárolt Kijevben, és csak miután az egész család megbetegedett a káros sugárzástól, derült ki, hogy az olcsón vásárolt holmik csernobili fosztogatásból származtak. Azt hihetnénk, hogy a fejlett nyugati társadalmakban nem használják ki mások szerencsétlenségét vagyonszerzésre, de úgy látszik, a katasztrófa, a rend megbomlása, a kilátás, hogy megúszható a büntetés, azonnal felszínre hozták a bűnöző elemeket. Fosztogattak nemcsak Csernobilban, nemcsak Irakban, hanem a mesésen gazdag Amerikában is. Ma már mosolygunk a marxista-leninista teóriákon, hogy mi minden lesz a fejlett kommunista társadalomban, ha az emberi és közösségi öntudat a megfelelő fejlődési fokra jut. Sajnos a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy nem jutott sehova, illetve a vallás kiiktatása miatt erősen romlott.

Manapság megint hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy nyugatabbra öntudatuk, polgári beidegződéseik és a társadalom fejlettsége miatt becsületesebbek, törvénytisztelőbbek az emberek, jobb a munkamorál, kevesebb a szemét, előzékenyebbek a polgárok. Az egészből azonban valószínűleg csak annyi igaz, hogy fejlettebb és hatékonyabb a bűnüldözés, kisebb a felderítetlenül maradó bűnesetek száma. A nyugati országokban járva bárki tapasztalhatja, hogy szemetelésért, környezetszennyezésért, gyorshajtásért, szabálytalankodásért, de még a hangoskodásért is kemény büntetést rónak ki a polgárra, még Amerikában is nagy a szigorúság.

A hurrikán esete tehát úgy mellékesen azt is bizonyította, hogy nyugatabbra sem csupán a társadalom fejlettebb, hanem a törvénytelenségre lecsapó kéz is izmosabb. Marad az örök érvényű igazság, hogy az öntudat csak részben fegyelmezi az embert. A törvény korbácsa az, mely korlátozza a bűnözést keleten és nyugaton egyaránt.

Tithli