Magyar nyelvű helységnévtáblák Aknaszlatinán

Olvasói levél

2003. május 16., 02:00 , 122. szám
A helységnévtábla és állítói

Április 11-én visszakerült eredeti helyére – az Ungvár–Kőrösmező közforgalmi út Akna­szla­tinát érintő szakaszán a nagyközség határába – a magyar feliratú, lakott területet jelző tábla: „Akna­szlatina”.

Furcsa története van a helységnévtáblának. 1944 őszéig csak magyarul hirdette az arra utazóknak, hogy megérkeztek a nagy múltú bányásztelepülésre. A szov­jet csapatok bevonulását követően ezt a magyar nyelvű táblát egyszerűen leragasztották barna színű papírral, melyre lila tintával írták fel – természetesen cirill betűkkel – a következő szöveget: Szolot-vino – így, kötőjellel! Ki tudja ma már, miért történt így, talán borgőzös állapotban volt a katonaság alkalmi művésze. Tény, hogy néhány hónappal később, amikor a felrobbantott hidak helyreállítását követően megindult a vasúti közlekedés, s ezzel kapcsolatban elkészültek a vasútállomások bélyegzői is, az akna­szlatinai bélyegző megőrizte ezt az írásmódot egészen 1954-ig: ÑÎËÎÒ-ÂÈÍÎ.

Visszatérve a helységnévtáblákhoz, évtizedekig, a parancsuralmi rendszer időszakában, remélni sem lehetett, hogy lesznek még szebb napok, és a település magyar lakosai egyenes gerinccel és emelt fővel, büszkén olvashatják községük történelmi nevét a település határában!

A Szovjetunió széthullását követően voltak ugyan próbálkozások a magyar nyelvű táblák kihelyezésére, ám eredménytelenül. Végül a tavalyi polgármester-választások és az ezzel összefüggő magyarországi és személyes kapcsolatok szerencsés egybeesése hozták meg az eredményt: a Vas Megyei Állami Közútkezelő Kht. ügyvezető igazgatója, Kovács Jenő úr személyes ajándékaként megkaptuk a magyar feliratú zománcozott helységnévtáblákat. Az engedélyezési procedúrát a község polgármestere, Szokolán Ildikó vállalta magára.

Aknaszlatina polgárai nevében ezúton szeretnék köszönetet mondani mind az adományozó Kovács Jenő úrnak, mind a hivatalos ügyintéző Szokolán Ildikó polgármesterasszonynak, továbbá mindenkinek, aki részt vállalt a táblák felállításában.

Sóbányi Imre, Aknaszlatina