Munkács: Világiroda­lom­ból mindig hiány van

Ajándékkönyvek Sárospatakról

2003. április 18., 02:00 , 118. szám

Ukrajna egyetlen magyar könyvtára, a munkácsi Zrínyi Ilona Könyvtár 1989 óta igyekszik eleget tenni az olvasni vágyók igényeinek. Jelenleg több mint 25 ezer példányból áll a köny­v­­állomány, ami a sárospataki tékának és a magánadakozóknak köszönhetően folyamatosan gyarapszik. Legutóbb március elején érkezett egy 45 könyv­ből álló csomag a könyvtár részére, mintegy 50 ezer Ft értékben.

– Sárospatak 8 éve a testvérvárosunk – mondja Gajdos Judit könyvtáros –, az ottani könyvtár minden évben pályázik kiadványokra, melyekkel a mi könyvtárunk állományát kívánják bővíteni. Korábban listát kértek tőlünk a hiányzó könyvekről, így a szükségnek megfelelően igyekeznek pótolni a hiányt. Főleg gyermekkönyveket, kötelező olvasmányokat, illetve történelmi tárgyú könyveket kaptunk.

A könyvtárosok elmondása szerint a negyedik osztályosok a legaktívabbak, ők az állatmeséket és a magyar népmeséket keresik leginkább, ugyanakkor a nyugdíjasok is rendszeresen böngészik a könyvespolcokat. A legutóbb érkezett könyvek is alig kerültek a helyükre, máris akadt érdeklődő.

– A könyvállomány egésze a KMKSZ tulajdona – tájékoztat Gajdos Olga, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke –, az első szállítmányt még az Antall-kormány idején hozta Tatár József az MDF-től. A FIDESZ, illetve a Bartók-kórus is öt-ötezer könyvet gyűjtött nekünk. A könyvállomány legnagyobb része a sárospataki könyvtártól, illetve az ottani egyházközségtől származik, ugyanakkor szép számban vannak magánadakozóink is. Legutóbb négyszáz könyvvel bővült ily módon az állományunk. Ennek ellenére még mindig nagy a hiány a világirodalom klasszikus műveiből. Sok a diákolvasónk, az úgynevezett kötelező irodalom viszont kevés, így előfordul, hogy hónapokig kell várniuk egy-egy szépirodalmi műre.

-jázmin-