Vasárnapi iskolák, vizsgák, sorkatonai szolgálat

Ülésezett a koordinációs tanács

2003. február 28., 01:00 , 111. szám

Ungváron az elmúlt héten tartotta első negyedévi ülését az a magyar iskolák tevékenységét koordináló tanács, mely 1998 óta működik a megyei oktatási és tudományos főosztály hivatalos tanácsadó testületeként a magyar oktatással összefüggő kérdésekben. Az ülésen részt vett Herczog György, a megyei oktatási és tudományos főosztály helyettes vezetője, jelen voltak az érintett járási és városi tanügyi osztályok képviselői, valamint a magyar társadalmi szervezetek és intézmények küldöttei.

Orosz Ildikó, a testület ügyvezető elnökségének tagja lapunknak nyilatkozva elmondta, az ülésen ezúttal a magyar iskolák módszertani ellátottságának kérdése volt napirenden, mely témában Imre Éva, a Megyei Továbbképző Intézet nemzetiségi főosztályának vezetője tartott előadást.

Orosz Ildikó előterjesztésében a vasárnapi iskolákról szólt, melyekről Ukrajnában jelenleg nem rendelkezik külön törvény, állami finanszírozás híján viszont fenntartásuk és működtetésük továbbra is a helyi egyházi, társadalmi szervezetekre hárul. Gyakorlati javaslatként elhangzott, mivel a következő évtől a tankönyvkiadó gondozásában új ábécéskönyv lát napvilágot, az állami magyar tannyelvű iskolák által korábban használt Betűország c. tankönyveket célszerű lenne átadni a vasárnapi iskoláknak.

Az eszmecserén megvitatták az általános, illetve a középiskolai záróvizsgák tételsorainak magyar nyelvre történő lefordítását is. A résztvevők többsége egyetértett abban, hogy a jelenlegi gyakorlat nem szerencsés, mivel a magyar iskolák önállóan fordítják magyarra az ukrán nyelvű tételeket, ami magában hordozza a hiba lehetőségét is. Konszenzus született arról, hogy a jövőben a továbbképző intézet koordinálásában az illetékes tanügyi osztályok vállalják a tételsorok fordítását, míg a társadalmi szervezetek hozzájárulnak azok sokszorosításához és az érintett iskolákba való eljuttatásához.

Szó esett a külföldön tanuló magyar fiatalok sorkatonai szolgálatának kérdéséről is. Herczog György ezzel kapcsolatban elmondta, jelenleg az illetékes megyei hadkiegészítő parancsnokság a külföldön tanuló és ez okból halasztást kérelmező hadköteles fiataloktól minden esetben külön igazolást kér az oktatási főosztálytól arra vonatkozóan, hogy az adott diák által látogatott magyarországi felsőoktatási intézmény milyen szintű tanintézménynek felel meg az ukrán besorolás szerint. A koordinációs tanács véleménye szerint ez fölösleges procedúra, mivel az ukrán–magyar ekvivalencia szerződést alapul véve a hadkiegészítő hatóság központosított formában is beszerezheti a szóban forgó információt. A testület ezért javasolta a megyei oktatási főosztálynak, hogy levélben jelezze a hadkiegészítő parancsnokságnak ezen egyszerűsített eljárás lehetőségét.

–farkas–