Járhatatlan utak és járdák

Olvasóink panaszolták

2003. február 21., 01:00 , 110. szám

A csúszásveszélyes utakról és a téli hónapokban rendkívül gyakori, nemegyszer csonttöréssel járó sérülésekről szóló cikkünk nyomán (Vigyázat, csúszik! – Kárpátalja, 2003/3.) számtalan telefont kaptunk olvasóinktól, melyek mind ugyanazt nehezményezték: úgy érzik, valójában senki sem tartja igazán szív­ügyé­nek a hóeltakarítást.

Érdekes, hogy a telefonálók mindenekelőtt nem is a köz­­te­rü­letfenn­tar­tók működését kifogásolták, hanem azt nehezményezték, hogy nem minden polgártársunk tartja kötelességének eltakarítani legalább a háza elől a havat. Egyik idős beregszászi olvasónk, aki a hó miatt már napok óta nem merte elhagyni a házát, nosztalgiával emlegette a „régi szép” szovjet időket, amikor a körzeti rendőr kötelességének tartotta végigjárni a körzetét, s figyelmeztetni a hanyagabbakat, hogy lapátolják el a havat.

A telefonok nyomán megpróbáltunk utánajárni annak, kinek lenne feladata a rendcsinálás. Általánosságban elmondható, hogy a megkérdezett hivatalok egyike sem lelkesedett a témáért, egyébként nem is érezték igazán életbevágónak, ráadásul gyakorlatilag sehol sem adottak a szükséges feltételek a feladat végrehajtásához. Kivételt ez alól talán egyedül a megyeszékhely, Ungvár jelentett, ahol a kritikus napokban a polgármesteri hivatal a sajtón keresztül szólította fel a lakosságot, illetve a vállalatok, intézmények vezetőit, segítsék elő a kommunális szolgálatok munkáját. Januárban a városi KÖJÁL 22, a városi rendőrség pedig további 43 esetben szabott ki pénzbüntetést azokra, akik elmulasztották a hóelta­ka­rí­tást. Természetes személyek esetén a büntetés mértéke 17-től 51 hriv­nyáig terjedt, a jogi személyeknél pedig 51-től 129 hriv­nyá­ig.

Sajnos a megye más településein nem ilyen ked­vező a kép. Igaz, a rendkívüli helyzet nyomán a hatóságok több tele­pü­lésen is kezdeményezték a korábbiaknál szigorúbb intézkedések bevezetését, illetve a meglévők betartatását, ám ezeknek válószínűleg csak jövő télen lesz igazán érzékelhető a hatása. Addig is, mindenki vigyázzon magára.

B. J.