Fiatal felnőttek csendeshétvégéje

2003. január 17., 01:00 , 105. szám

Fiatal felnőttek számára szervezett csendeshétvégét a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet Tivadarfalván. Zán Fábián Sándor egyházkerületi főjegyző, a KRISZ elnöke nyitóáhítatát követően Zimányi József tiszanagyfalui lelkipásztor emlékeztette a hitmélyítés céljából érkezett fiatalokat a múltra, a hitélet kezdeti nehézségeire, áldásaira és az első szeretet lelkesítő hatására. Taracközi Ferenc beregszászi lelkipásztor, a KRISZ alelnöke a jelen ifjúsági munkájáról tájékoztatta a résztvevőket. Seres János, a Máramaros–Ugocsai egyházmegye esperese a szeretet különböző vonatkozásairól szólt, majd Kopasz Gyula Bereg egyházmegyei esperes beszélt az elkövetkezendő feladatokról, szolgálatokról.

O. T.