Petőfi születésnapján

A lánglelkű költőre emlékeztek Badalóban

2003. január 10., 01:00 , 104. szám

Badalóban az új esztendő első óráiban ez alkalommal is megemlékeztek Petőfi Sándor születésének évfordulójáról. A Tisza-parti település református templomának falán 1938 óta emléktábla hirdeti, miszerint 1847. július 17-én, útban menyasszonyához, e szent falak tövében pihent meg a magyar irodalom lánglelkű költője, Petőfi Sándor.

Az ünnepi istentisztelet után Balogh Zoltán, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke köszöntötte az emléktábla köré gyűlteket, majd Nagy Endre, Badaló polgármestere üdvözölte a falu lakosait. Molnár Gabriella, a Gvadányi József nevét viselő helyi általános iskola tanulója Reviczky Gyula Petőfi él című költeményét adta elő, majd Keresztyén Júlia néni szavalta el Darcsi Antal Hódolat című versét (ennek a rég feledésbe merült költeménynek az aktualitását az adta, hogy az emléktábla felavatásának tiszteletére íródott).

Zárszavában Horkay Sá­mu­el, a KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének alelnöke rámutatott, Petőfi Sándor élete, halála az akaraterő, az egyetemes szabadságeszme örök példaképe volt és marad a magyar nemzet számára. Életében támadták költészetét, halálát követően megpróbálták kisajátítani, az idő azonban igazolta: Petőfi eszménye örök és mindenek fölött való – hangsúlyozta az alelnök. Az ünnepi megemlékezés, melyet megtisztelt jelenlétével Bakancsos László, a KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének elnöke, a Szózat eléneklésével és az emléktábla megkoszorúzásával zárult.

jakab–farkas