Hamuther Ernő Budapesten

2001. február 23., 01:00 , 6. szám

Az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány 1999-ben kisregény-pályázatot hirdetett, mely­­nek díjnyertes alkotásai egy közös kötetben meg is jelentek a múlt évben. A három kisregényt – Penckófer János Hamuther és Zsidó Ferenc Állatkert cí­mű, megosztott első díjat, valamint Balogh László Szel­lem­­induló című második helyezést elért alkotását – több mint száz beküldött pályamunkából választották ki az elbírálók.

Penckófer János regényhőse, Hamuther Ernő, belefáradva a kárpátaljai valóságba Bu­da­pestre utazik, kint élő nővéréhez. Lelki betegsége és belső vívódásai közepette észre sem veszi, hogy egy szövevényes bűnbanda eszközévé válik. Az embertipró világ áldozataként, gyötrelmeit végül egy kórházi ágyon meséli, leginkább önmagának.

Mindhárom írás korszerű témát dolgoz fel, az ábrázolt jellemeken keresztül megeleveníti mindazt az életérzést, ami a XX. század emberét jellemzi a maga bonyolultságában és változatosságában – írja Herta Éva irodalom­kriti­kus. Az egyéni és kollektív sorsstratégiák, az értékválság, az identitáskeresés, az előítéletekkel, a kiüresedett eszmékkel, társadalmi gépezetekkel folytatott küzdelem különböző arculatait villantják fel. A szerzők eltérő szempontokat, magatartásformákat állítanak előtérbe, különböző életstílusok bemutatásával más-más megoldást kí­nálnak.

Popovics Zsuzsa