Két könyv Kárpátaljáról

2001. március 2., 01:00 , 7. szám

Két kárpátaljai szerző köny­ve is megjelent a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Nyelv és Lélek Könyvek sorozatában. Dupka György Kárpátalja magyarsága című kötete alcíméhez –Honismereti kézikönyv – igazodva átfogó képet igyekszik adni az itt élő magyarok történelméről, kulturális életéről, az oktatási, vallási helyzetről, a politikai irányzatokról és társadalmi szerveződésekről, a gazdasági élet változásairól.

Az érdeklődő olvasónak a megjelenés tényét nyugtázó öröme mellé sajnálatos módon üröm is vegyül. Gyakran találkozik pontatlansággal, szelektív válogatással, „elnagyolt” fejezettel. Az utóbbira szembeötlő példa a „Néprajz, néphagyományok” fejezet.

A sorozat másik kötete Balla D.Károly „A hontalanság metaforái” című könyve, mely a szerző 1988-2000 közt megjelent publicisztikai írásaiból, esszéiből, vallomásaiból ad válogatást. E könyv lapjain nem dokumentumokkal, hanem elsősorban személyes kötődésekkel, emlékekkel találkozhatunk. A szerző ugyancsak átfogó tanulmányban elemzi a kárpátaljai magyarság politikai-társadalmi helyzetét, ecseteli és vázolja esélyeit az ezredforduló utáni időszakban. A kötet legtöbb érdeklődésre, véleménycserére, vitára számot tartó fejezete minden bizonnyal az Irodalmunk metaforái című, abban is mindenekelőtt a Szereptudat és szereptévesztés a kárpátaljai magyar irodalomban című dolgozat.

Mindkét könyv 2000-ben látott napvilágot.

pm.