Görög katolikus líceum lesz Karácsfalván

Keresztény szellemben

2001. április 20., 02:00 , 14. szám
A leendõ líceum épülete

A 80-as évek elején a tisza­keresztúri Haladás Kolhoz általános iskola és óvoda építésébe kezdett Karács­fal­ván. Azonban az egyre romló gazdasági helyzet miatt az építkezést 1990-ben, nem sokkal az épület átadása előtt – szinte már csak a bútor hiányzott – le kellett állítani. Az elmúlt tíz évben a helyi lakosok minden mozdíthatót leszereltek, elhordtak az épületből. Nemrégiben azonban egy vállalkozó kedvű ember lehetőséget látott kihasználására. Orosz István, a Tiszaújlaki Görög Katolikus Egyházközség paro­chusa líceumot szeretne kialakítani a sorsára hagyott épületben. Az ötletről és a tervekről beszélgettem István atyával.

– Hogyan született a líceumalapítás ötlete?

– Felfigyeltünk a viszonylag jó állapotban lévő épületre. Ehhez társult a felismerés, hogy gyakorlatilag a középfokú oktatási intézményekben veszítjük el a legtöbb diákunkat. Ugyanis a magyarországi középfokú tanintézményekben tanuló kárpátaljai diákok 90-95%-a az érettségi után már csak látogatóba jön haza Kár­pátaljára. Ezért úgy gondoltuk, hogy egy ilyen intézménynek nagy megtartó ereje lenne.

– Ön Tiszaújlakon paro­chus. Miért esett a választása mégis Karácsfalvára?

– Mivel itt van egy elfogadható állapotban lévő épület, amelynek jók a falai és a tetőszerkezete, 70-80 %-ban ép a vakolata, ráadásul teljesen bérmentve, ajándékba kaptuk. Emel­lett még olyan szempontokat is figyelembe vettünk, mint hogy Karács­falva csendes helyen fekszik, többségében magyarlakta település, és nem esik messze a főútvonalaktól.

– Honnan „toborozzák” majd a diákokat?

– Egész Kárpátaljáról számítunk majd a görög katolikus fiatalokra, de a későbbiekben a más felekezetekhez tartozókat sem fogjuk elutasítani. Éppen emiatt egyébként bentlakásos lesz a líceum. Sőt, azt szeretnénk, ha a helyi diákok is a kollégiumban laknának, mert csak együtt tudjuk majd hatásosan nevelni őket.

– Ki biztosítja majd az intézmény fenntartásához szük­­séges anyagiakat?

– Természetesen az egyház, de szeretnénk, ha az állam a lehető legnagyobb mértékben támogatná a líceumot. Azt szeretnénk, ha az állam megértené, hogy ebből a líceumból nagyon jó ukrán állampolgárok kerülnek ki, ami az állam alapvető érdekeit is szolgálja.

– Milyen értékeket fog képviselni az intézmény?

– A kötelező re­ál és humán tárgyak mellett a keresztény erkölcsiségre, a keresztény nevelésre is hangsúlyt helyezünk. Nagy gondot kell fordítanunk majd az oktatás színvonalára, hogy líceumunk versenyre kelhessen a többi középfokú tanintézménnyel, s ezért jó szakembereket szeretnénk majd alkalmazni. Ugyanakkor azt is szeretnénk, ha a pedagógusok is a keresztény értékrendet, erkölcsöt közvetítenék a diákoknak.

– Mikorra tervezik a líceum megnyitását?

– Természetesen nagyon sok függ az anyagiaktól. Ha az Apáczai Közalapítványhoz benyújtott pályázatunkat elfogadják, akkor 2002, esetleg 2003 szeptemberében már el tudjuk indítani az első két osztályt.

Karmacsi Zoltán