Kevesebb elsős, több gond

Kárpátaljai magyar iskolák tanévkezdés előtt

2001. augusztus 31., 02:00 , 33. szám

Megyénk általános és középiskoláiban idén mintegy 200 000 tanuló kezdi meg szeptember 1-jén az új tanévet. Ezen belül 17 000 az első osztályos gyermek, s közülük kevesebb, mint 2000-et – azaz a tavalyinál valamivel kevesebbet írattak a szüleik magyar tannyelvű iskolába – tudtuk meg Hercog Györgytől, a megyei oktatási főosztály helyettes vezetőjétől. A hatévesek kötelező beiskolázása ellenére a megyében mintegy háromezerrel kevesebb elsős ül majd az iskolapadokban, mint ta­valy. Ezek a kis nebulók ugyan­akkor már az új, 12 éves oktatási rendszerben szerezhetik meg az érettségit.

A tanévkezdés kapcsán a tanulói létszám alakulásáról, a mindig problémát jelentő káderkérdésről, illetve az iskolák aktuális gondjairól érdeklődtünk.

Aknaszlatinán a helyi középiskolában idén várhatóan 22 elsős kezdi el a tanévet, ami némileg elmarad az átlagtól – tájékoztatta lapunkat Benedek Imre igazgató.

– Örvendetes tény viszont – tette hozzá –, hogy gyakorlatilag változatlan a tanulók létszáma a tizedik osztályban. Nagy gondot jelent ugyanakkor, hogy a negyedik osztályunkban egyelőre nincs oktató. Amennyiben nem sikerül a gyermeknevelési szabadságát töltő tanítónő helyettesítésére új kádert találni – végső megoldásként –, egy pedagógus lesz kénytelen két műszakban foglalkozni két osztállyal.

Nagydobronyban csök­­kenő tendenciát mutat a születések száma, így szeptemberben csak három első osztály indul, ugyanakkor mind a három 10. osztály is megmarad – tudtuk meg ifj. Kántor Józseftől, a középiskola új igazgatójától.

– Tantestületünkben kevés a földrajz, ill. ukrán szakos tanár, a biológia és kémia szakosoknak viszont gyakran nem jut elég óra – mondta az igazgató. – Az iskola 1976-ban átadott épülete ugyan­­csak megért már a felújításra, így elsősorban a nyí­lászárók cseréje vált ha­laszt­hatat­lanná, már csak ener­­gi­a­ta­ka­ré­kossági szempontból is. Ugyanakkor az „állagmegőrzéshez” az állam idén mindössze 6,8 kg fes­­tékkel járult hozzá.

Beregrákoson a gyerekek közül csupán 24-en érték el a beiskolázási korhatárt, így szep­tem­ber­ben új­ra egy első osz­­­tály indul. Az elmúlt évi javításnak köszönhetően az iskola viszonylag jó ál­­la­pot­ban vár­­ja régi és új diákjait. A legnagyobb hi­ány történelem szakos tanárból van, ugyanakkor néhány alsós tanítónak más falvakban kell munkát találnia.

Zápszonyban idén az óvo­da egykori épületében szólalhat meg az első csengő. Az épületet közel egy év alatt a Kárpátalja Megsegítéséért Alapítványtól pályázati úton nyert támogatásból sikerült iskolává alakítani.

– Mindez lehetővé tette, hogy a gyerekek idén már világos, tágas termekben tanulhassanak, és a fűtési rendszer teljes felújításával a téltől sem kell tartanunk – mondta el Dávid Ljud­milla igazgatónő. – A munkálatok egy része még hátra van. Anyagi lehetőségeink szűkössége miatt elsősorban a tantermeket igye­keztünk megfelelő állapotba hozni. A tanévkezdésnek így nincs akadálya, de a végleges átadásra, költségvetési támogatás híján, még várni kell.

Salánkon a tavalyi negatív rekord után idén 49 elsős várja az első csengőt, így ismét lehetőség nyílik két magyar tannyelvű osztály indítására, míg az uk­rán tannyelvű osztály négy tanulóval kezdi a tanévet – tudtuk meg Bartha József igazgatótól. Mint szinte minden tanintézményben, itt is a történelem- és ukrán tan­könyvek, szótárak hiánya nehezíti az oktatók és tanulók munkáját. Szak­taná­rok­ban nincs hiány, mindamellett nagy szükség lenne az iskolában egy történészre. Örvendetes hír, hogy a nyár folyamán végre sikerült felújítani az iskolaépületet. Magyarországi segítséggel 174 ajtóra és ablakra került friss festékréteg. A munkálatok nagy részét maguk a pedagógusok, valamint a szülők és a gyerekek végezték el.

– Amennyiben a támogatásként kapott anyagköltséget és a társadalmi munka bérvonzatát is felszámítjuk, mindez kb. 400 000 forintot emésztett volna fel – mondja az igazgató. – E számottevő kiadáshoz ugyanakkor semmilyen költségvetési támogatást nem kaptunk, iskolánk felújítására kizárólag az anyaországi és helyi szponzoraink, valamint a falu összefogása révén kerülhetett sor.

Popovics Zsuzsanna

A gyertyánligeti lesz a századik magyar iskola

Nő a kárpátaljai magyar iskolák száma. Örömmel fogadtuk a hírt, hogy többszöri nekifutásra végül Gyertyánligeten is megnyithatja kapuit a magyar elemi iskola, és a helmeci magyar első osztály ügye is jó úton halad.

További jó hír a szülőknek, hogy az oktatási minisztérium rendelete nyomán ebben a tanévben azonossá válik az ukrán és a magyar iskolások számára a tan­köny­v­ek használatáért fizetendő díj, így a korábbi gyakorlattal ellentétben nem kell többet fizetni a magyar tankönyvek használatáért.