Istennek célja van veled

2002. április 12., 02:00 , 65. szám

2002. április 6-án ifjúsági csendesnapra került sor a beregszászi református templomban. Mindennapjaink egyik sarkalatos kérdéséről, az élet céljáról szóltak az előadások.

A csendesnap kezdetén Taracközi Ferenc, beregszászi ifjúsági lelkész köszöntötte az egybegyűlteket, majd ismertette a programot. A Nagyberegi Református Líceum énekkarának dicsőítő énekei után Dani Eszter munkácsi lelkész a bibliai József történetén keresztül mutatta be Isten tervét az életünkkel. Mint elmondta, egy cél segíthet abban is, hogy túléljük a lehetetlent, és Istennek van hatalma arra is, hogy kibontsa a jót a mi életünkben. Nekünk sem szabad feladni a reményt, és nem szabad megrekedni a félelmeinknél.

Taracközi Gerzson beregszászi lelkész bizonyságtételében elmondta, hogyan mutatta meg neki Isten a megfelelő utat az életben.

Zsukovszky Miklós derceni lelkipásztor kifejtette, Józsefnek le kellett szállnia a nyomorúságba, hogy Isten formálni tudja, majd a lehető legmagasabb posztra emelje. Nem értette Isten akaratát, de megőrizte hitét, s így betöltötte feladatát. Mi is csak úgy érthetjük meg Isten szándékát életünkkel, ha hűségesek vagyunk.

Gulácsy Lajos püspök arról számolt be, hogyan vitték őt közelebb a nehézségek a Mindenhatóhoz, hogyan kapott választ a kérdéseire.

Pápai Szilvia