Ösztöndíjak: döntés augusztus 23-án

Ülésezett a KMFÖT

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán augusztus 13-án tartotta soros ülését a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási Ösztöndíjtanács (KMFÖT). A tanácskozáson többek között jelen volt Zilahy László, a Magyar Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztályának főosztályvezetője, valamint Szatmári Ildikó, az oktatási minisztérium szaktanácsadója.

Mint azt Orosz Ildikó, a KMFÖT elnöke a Kárpátaljának elmondta, a különböző kategóriákban idén összesen 67 érvényes pá­lyá­zat került elbírálásra (a m­últ évben 43). Az elbírálás pontrendszer alapján történt, így most csak azok pályázhattak, akik írásbeli vizsgával nyertek felvételt valamely magyar állami felsőoktatási intézménybe.

A legnagyobb túljelentkezés ezúttal a PhD nappali tagozatos kategóriában volt, ahol a meghirdetett nyolc helyre 21-en pályáztak. A testület határozata alapján ez esetben csak a 30 pont feletti pályázatok kerültek elbírálásra, ami 14-re szűkítette az értékelésre kerülő pályázatok számát. Mivel a PhD levelező tagozatos keretének öt ösztöndíjából idén csupán egy kelt el, a testület azzal a javaslattal fordult a központi tanácshoz, hogy a fennmaradt ösztöndíjak kerüljenek felajánlásra a nappali tagozatosok számára.

A továbbiakban az ösztöndíjra javasolt pályázatok a budapesti Határon Túli Magyar Ösztöndíjtanács elé kerülnek, melynek ülésére augusztus 23-án kerül sor. A végleges eredményekről így ezt követően ad tájékoztatást a helyi Agora iroda.

– farkas –