A lelkipásztor Isten örömhírmondója

Lelkészszentelés Beregszászban

2002. október 18., 02:00 , 92. szám

„Mily szépek a hegyeken az örömmondó lábai” – ezzel az ézsaiási igével indította útnak a Kárpátaljai Református Egyházkerület vezetősége hét új lelkipásztorát, akik ezentúl teljes jogú szolgálattévőként tevékenykednek majd Kárpátalja gyülekezeteiben.

Barta Attila tiszaújlaki, Cseresznye Albert hetyeni, Halász Dezső és Halászné Balogh Zita nagymuzsalyi, Dávid Árpád nagy­­dobronyi, Mészáros Zoltán tiszaújfalui és Taracközi Ferenc beregszászi beosztott lelkész felszentelésén nemcsak az érintett települések gyülekezeteinek képviselői vettek részt, a lelkésztársak és a távolabbi gyülekezetek számára is ünnep volt október második vasárnapja.

A lelkészek ünnepélyes bevonulását követően Zán Fábián Sándor főjegyző köszöntötte az egybegyűlteket, majd Kopasz Gyula, a beregi egyházmegye esperese olvasta fel Ézsaiás próféta könyvének 52. fejezetét. Ünnepi igehirdetésében Horkay László püspök hangsúlyozta: a lelkész kötelessége, hogy örömmondó legyen, örömmel, és nem kényszerből hirdetve az Isten kegyelmét minden helyen és minden időben.

– Könnyű lesz a szolgálat, ha Krisztus hű vitézeként az ő terhét hordozzátok – mondta az egyházkerület feje –, de súlyos lesz a teher, ha emberi erőből próbáltok helytállni. Boldog az a gyülekezet, amelynek élő hitű lelkipásztora van, aki elöl jár az önmegtagadásban, a kereszthordozásban, a Krisztus hordozásában.

Az igehirdetést követően Zán Fábián Sándor egyenként mutatta be a felszentelésre váró lelkipásztorokat, a Sárospataki Teo­lógiai Aka­démia és a Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hit­tu­do­má­nyi Karának egykori hallgatóit. A lelkészek Isten és a jelenlévők színe előtt fogadalmat tettek szolgálatuk lelkiismeretes végzésére, majd az egyházkerület lelkészei áldásként egy-egy igét helyeztek az ifjú lelkipászto­rok szívére. Az ünnepeltek énekszóval kérték Isten Lelkének segítségét elkövetkezendő szolgálatukhoz, majd Horkay László fohászát és a záró énekeket követően szeretetvendégség várta a beregszászi gyülekezetbe érkezett vendégeket.

O.T.